< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: מפגש להשקת הספר "קיבוץ 2020" - כשמחקר ושדה נפגשים לשיח [מקוון] 22.12.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0121612/

מפגש להשקת הספר קיבוץ 2020. הנושא: הקיבוץ כקהילה. יו"ר פרופ' סלביה פוגל ביזאוי.

יד טבנקין והמכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה

דוברים:

פרופ' סלביה פוגל ביזאוי: חשיבה מחדש על מגדר בקיבוץ

ד"ר אלון גן: התחלפות שפות בארגון סדר היום הקיבוצי

פרופ' יובל דרור: החינוך הקיבוצי

מגיבה" ד"ר אילת גלס, ראשת אגף חברה ןקהילה בתנועה הקיבוצית

דיון בהשתתפות הקהל

קישור לזום יישלח לנרשמיםות

22.12.20, 19:00-17:00

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה