< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: "ביחד ולחוד"? יישובים קהילתיים על בסיס עדתי-תרבותי-לאומי [אונ תל אביב, מקוון] 16.12.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0121120/

מרכז מינרבה לזכויות האדם וכתב העת ׳משפט, חברה ותרבות’,

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב מזמינים לערב עיון בנושא

“ביחד ולחוד”? יישובים קהילתיים על בסיס עדתי-תרבותי-לאומי

יום רביעי, 16.12.2020, 16:00

לפני מספר חודשים עלתה הצעה, תוצר יוזמה של סגן השר לביטחון הפנים, גדי יברקן מהליכוד, להקים יישוב ליוצאי אתיופיה. ההצעה עוררה שיח ער בקרב הקהילה האתיופית בישראל ומעוררת שאלות נוקבות בנושאים של הפרדה בדיור, זכויות קהילתיות, האוטונומיה של הפרט ועוד.

המושב הראשון בערב העיון יתמקד בהצעתו של ח”כ גדי יברקן להקים יישוב לקהילת יוצאי אתיופיה והמושב השני יעסוק בסוגיית ההתיישבות הקהילתית-עדתית באופן היסטורי רחב יותר ומהיבטים של אתניות, זהות, תרבות וקהילתיות, בהקשר של ערבים, יוצאי אתיופיה וחרדים בישראל.

16:00-17:20 מושב ראשון: הקמת ישוב קהילתי ליוצאי אתיופיה: מבט ביקורתי

מנחה: פרופ׳ נטע זיו, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב

דוברים:

עו”ד איציק דסה, מייסד ומנכ״ל לשעבר של עמותת ׳טבקה׳; מייסד ומנחה אקדמי, הקליניקה לקידום שוויון, אוניברסיטת בר-אילן

זיוה מקונן-דגו, לשעבר מנכ״לית אגודת יהודי אתיופיה; עמיתה בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית

היוצרת והשחקנית נאני ברוק, מנהלת תיאטרון ״בצבע״, בקטע מתוך ההצגה ״הבית שלי”

17:20-17:35 הפסקה

17:35-19:05 מושב שני: הפרדה בדיור – מבט משווה

מנחה: ד”ר יופי תירוש, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב

דוברים:

ד”ר חיים זיכרמן, מרצה בכיר בפקולטה למשפטים וראש בית הספר לנדל”ן, הקריה האקדמית אונו

ד”ר מנאל תותרי-ג’ובראן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

מגיב: פרופ’ מני מאוטנר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב

היוצרת והשחקנית נאני ברוק, מנהלת תיאטרון ״בצבע״, בקטע מתוך ההצגה “בתוך קופסא”

האירוע יתקיים באופן מקוון. יש להרשם מראש בקישור הזה: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUuce-ppzooGdcHhZVTegxdarx7-UN44Gjh

קישור להרשמה: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUuce-ppzooGdcHhZVTegxdarx7-UN44Gjh

קישור להזמנה: https://law.tau.ac.il/Separate_Housing

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added