< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: הרגולטורים! שיח רב רגולטורים [מרכז חת, מקוון] 29.12.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0121102/

 

הרגולטורים!

שיח רב רגולטורים

29.12.20 | יום ג' | 15:30-18:00

מהו הדין כאשר רגולטורים מתנגשים? כיצד יש לנהל קונפליקט רגולטורי? וכיצד יכריע בית המשפט? שאלות אלה עולות במגוון רחב של תחומים המפגישים בין רגולטור ענפי לרגולטור נושאי. הכנס יוקדש לעיון במתח זה מזוויות רגולטוריות שונות.

שולחן עגול בהשתתפות:

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט כלכלי) עו"ד מאיר לוין; הממונה על התחרות הכלכלית עו"ד מיכל הלפרין; הממונה על הגנת הצרכן וסחר הוגן עו"ד מיכאל אטלן; מנכ"לית משרד התקשורת גב' לירן אבישר בן חורין; נשיא התאחדות התעשיינים ד"ר רון תומר; מנהל עמותת אמון הציבור מר רונן רגב כביר.

מנחה:

השופטת בדימוס ד"ר איריס סורוקר, מנהלת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה.

 

ד"ר איריס סורוקר
מנהלת מרכז חת
לחקר התחרות והרגולציה

 

קישור לזום: https://hdq-colman-ac.zoom.us/j/88283738455

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה