< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: בעקבות המלחמה בקווקז - מבט מירושלים [העברית, מקוון] 3.12.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0112813/

בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח והמכון למחקר ע"ש הרי ס' טרומן למען קידום השלום מתכבד להזמינכן/ם לערב עיון בנושא: בעקבות המלחמה בקווקז – מבט מירושלים

בערב עיון זה אנו מבקשים לבחון את ההתפתחויות בקווקז בעקבות המלחמה סביב נגורנו-קראבך/ארצאך. הסכם הפסקת הלחימה בין אזרבייג'אן לארמניה, בתיווכה של רוסיה, מעיד על התפתחויות דרמטיות באזור. התפתחויות אלו משפיעות הן על גורלם של מאות אלפי אנשים, ובהם פליטי המלחמה הקודמת והתושבים במובלעת קרבאך והאזורים סביב לה, הן על מאזן הכוחות באזור, ואף באירואסיה בכלל, ועל השפעתן בו של רוסיה ותורכיה.

המושב הראשון יבחן את הסוגיות הללו במבט על הקווקז. המושב השני יבחן את משמעות הדברים לישראל (שמצאה עצמה מעורבת בצורות שונות בקונפליקט) ובמבט

מישראל ומהמזרח התיכון.

 

הרצאתו של המלחין, המוזיקאי והאתנו-מוזיקולוג פרץ אליהו תדון בקשרים תרבותיים ומוזיקליים בין ארמנים ואזרים, ואנו מקווים שהיא תפתח פתח גם לאפשרויות אחרות: במקום לוחמה וקונפליקט, שלום ושיתוף פעולה.

 

ערב העיון יתקיים ביום חמישי, ה-3 בדצמבר 2020, 20:30-17:00 באמצעות ZOOM 

יש להירשם מראש בקישור

קישור ל-ZOOM יישלח בסמוך לערב העיון.

מצפים לראותכם

הרשמה בקישור: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6HH4evK15JJGpeS0nSVWTf4h5lgutkdDGZRikuXn-SrHBsA/viewform

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה