< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: לכבוד השקת גיליון 100 של ילקוט מורשת - כתב העת לחקר השואה והאנטישמיות [גבעת חביבה] 9.12.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0112622/

כנס להשקת ילקוט מורשת מספר 100

תאריך – יום רביעי כ"ג כסלו תשפ"א 09/12/2020

כנס וירטואלי

11:00 התכנסות

11:15 דברים: לי בקמן – ועידת התביעות

מאיה ואן אק ארגוב – מורשת

אביבה חלמיש דברים לזכרה של אסתי ובמן

11:35 מושב ראשון – אוניברסליות מול פרטיקולריות בחקר השואה

יו"ר – גרסיאלה בן דרור

משתתפים: יהודה באואר, דינה פורת, דן מכמן

 

13:30 מושב שני – רב שיח דילמות בחקר השואה והוראתה,

בעקבות דו"ח האקדמיה

יו"ר – דליה עופר

משתתפים: שמחה גולדין, רוני שטאובר, מרקוס זילבר

 

15:15 הענקת פרס ע"ש פרופ' ישראל גוטמן לעבודות מחקר מצטיינות

יישאו דברים: נציגת המשפחה, מקבלי הפרס- שלמה קבלה איילת הילמן

16:00 סיום

 

הכנס יערך באופן מקוון להרשמה לחצו בקישור למטה

הכנס מוכר למדריכי פולין

 

https://bit.ly/3pIgEW8

 

מפרסם ההודעה
דודו אמיתי דובר גבעת חביבה מנהל מרכז התיעוד והחקר של השומר הצעיר יד יערי גבעת חביבה ד.נ. מנשה 37850 נייד: 052-4475-458 משרד: 04-6309241 dudu_am@givathaviva.org.il קטלוג ברשת: http://tinyurl.com/j7926mc אתר: http://www.givathaviva.org/heb/yaari
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה