< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: הכנס השנתי התשיעי של האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית [העברית, מקוון] 13.12.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0112300/

המחלקה לכלכלה ע"ש משפחת בוגן באוניברסיטה העברית בירושלים מארחת
את הכנס השנתי התשיעי של האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית
בתמיכת הפורום למדיניות כלכלית ע"ש פנחס ספיר מיסודו של סם רוטברג

יום א', 13 בדצמבר 2020, כ"ז כסלו תשפ"א

הכנס יתקיים און-ליין, קישור לזום יופץ בסמוך למועד הכנס

אנא הרשמו מראש בטופס הדיגיטלי

 

9:05-9:00. דברי פתיחה
רון חריס, נשיא האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב.

 

10:25-9:05. א. מדיניות והיסטוריה כלכלית

יו"ר: אריה קרמפף, ביה"ס לממשל וחברה, המכללה האקדמית תל-אביב יפו.

אריה ארנון, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בן-גוריון
מקרו כלכלה בין המשבר הגדול למיתון הארוך: כיצד חזר מיקרו לשלוט במקרו?

אביגיל פאוסט, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
פשיטת רגל ואשראי צרכני בקונגרס האמריקני, 1978-1968: על הפרדה אקוסטית בחקיקה והשלכותיה

שמואל סן, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת ניו יורק
היצע עבודה ושינויים טכנולוגיים: לקחים מביטול תכנית ה-Bracero בארצות הברית בשנת 1964

 

12:00-10:40. ב. היסטוריה כלכלית של עם ישראל

יו"ר: סבטלנה נטקוביץ', החוג לתולדות ישראל, אוניברסיטת חיפה.

מיכאל בירנהק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
איך נוצר מותג? המקרה של Jaffa Oranges בתקופת המנדט

אביה דורון, החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים
ניפגש בבית המשפט: רשומות בית דין וקשרים כלכליים בין יהודים ונוצרים בפרנקפורט במאה הי"ד

סילביה שטרן, החוג להיסטוריה, האוניברסיטה העברית בירושלים
כלכלתה של יהדות פולין הקונגרסאית (1918-1815): אי-ודאות כלכלית ומענה למקס וובר (1904)

13:00-12:00. הפסקת צהריים

 

13:15-13:00. אסיפת חברים והענקת פרס לעבודה סמינריונית מצטיינת

 

14:15-13:15. ג. הרצאה מרכזית

יו"ר: רון חריס, נשיא האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב

רגינה גראפה, המחלקה להיסטוריה ולציוויליזציה, המכון האוניברסיטאי האירופי (EUI), פירנצה
Diversity and the European Expansion, 1450-1850:
How Cooperation and Emulation Beat Competition in the Atlantic

 

15:50-14:30. ד. דמוגרפיה והגירה

יו"ר: אנסטסיה גורודזייסקי, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב

צחי רז, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית
ולמדת לרעך כמוך: הטרוגניות בקרקעות, למידה חברתית, והיווצרותן של קהילות קולקטיביסטיות בארה"ב

יונה סכלקנס, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
גידול אוכלוסיה באנגליה לפני המהפכה התעשייתית: האם היו בלמים מאלתוסיאניים?

יניי שפיצר, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים
כמו כתם דיו על נייר: בדיקה של היפותזת החלחול של הגירה המונית, איטליה 1920-1876

 

17:10-16:10. ה. שולחן עגול

יו"ר: יניי שפיצר, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית

מה יש לכלכלה לתרום להיסטוריה יהודית?
לקחים מהמחקר העכשווי על ההיסטוריה הכלכלית של יהודי מזרח אירופה בעת החדשה המוקדמת

מתדיינים:

צבי אקשטיין, ביה"ס טיומקין לכלכלה, המרכז הבינתחומי הרצליה
אדם טלר, המחלקה להיסטוריה, אוניברסיטת בראון
שאול שטמפפר, החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים

טופס הרשמה: https://docs.google.com/forms/d/1_mQRbfTb_vPamxYEmrAbfl3KoPNqYzoeAQRsRe9beUQ/viewform?edit_requested=true

https://sites.google.com/site/nhaisrael/program2020.pdf

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה