אירוע // סדרת וובינרים // של המרכז לחינוך יהודי ודמוקרטי [חיפה, מקוון] מפגש ראשון=2.12.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0112110/

International webinar series of the Center for Jewish and Democratic Education at the University of Haifa

December 2, 2020, Wednesday 17:30-19:00 (Israel time), 7:30-9:00 a.m. (California time):
Conflicts Between Law and Religion in Ultra-Orthodox Schools
Nomi M. Stolzenberg, School of Law, University of Southern California, “Are Law and Religion in the Kiryas Joel School System in Harmony or in Conflict?”
Netta Barak Corren, Faculty of Law, Hebrew University of Jerusalem; Lotem Perry-Hazan, Faculty of Education, University of Haifa, “Bidirectional Legal Socialization and the Boundaries of Law: The Case of Ultra-Orthodox Schools’ Compliance with the Covid-19 Regulations”

January 13, 2021, Wednesday 16:00-17:30 (Israel time), 9:00-10:30 a.m. (NY time):
Hidden Heretics: Jewish Doubt in the Digital Age
Ayala Fader, Department of Sociology and Anthropology, Fordham University

April 28, 2021, Wednesday 11:15-12:45 (Israel time), 10:15-11:45 (Germany time):
Current Challenges in Education for Democracy in Germany
Viola B. Georgi, chair for Diversity Education at the University of Hildesheim (Germany)

May 26, 2021, Wednesday 10:30 a.m.-12:00 (Israel time); 9:30 – 11:00 (Poland time):
Education about the Holocaust under Restrictions: The Case of Poland
Prof. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, UNESCO Chair for Education about the Holocaust

Institute of European Studies, Jagiellonian University, Kraków;
Adam Musial, Holocaust educator and teacher trainer, Kraków

https://drive.google.com/file/d/1euxy3jIcpN20uSO5FEMtUXpn7xGZwT9D/view

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה