< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // קבוצות דיון: לימוד בחברותא - קבוצות דיון לתלמידי ותלמידות מחקר בפורום אינטרדיסציפלינרי תומך [ירושלים, מקוון] לא צויין דדליין

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0111711/

קול קורא להשתתפות בקבוצות דיון "לימוד בחברותא"

מטרת התכנית "לימוד בחברותא" היא לספק מצע לתלמידי ולתלמידות מחקר לדיון וחשיבה אודות סוגיות תיאורטיות, מתודולוגיות ואתיות משותפות בפורום תומך ואינטרדיסציפלינרי. התכנית מעודדת שיתופי פעולה בין המשתתפים/ות והפקת תוצרים אקדמיים משותפים כגון אסופות מאמרים או מושבים בכנסים רלוונטיים.

להלן רשימת 18 הקבוצות אשר יפעלו במסגרת התכנית בשנת הלימודים תשפ"א, בצירוף תיאור הפעילות המתוכננת.

תלמידים/ות לתארים שני ושלישי המעוניינים/ות לקחת חלק בפעילות מוזמנים/ות ליצור קשר עם ראשי/ות הקבוצה לפי פרטי ההתקשרות המופיעים מטה.

בברכת שנת פעילות פורייה ומוצלחת,

בשם ועדת היגוי "לימוד בחברותא"

פרופ' עמית פינצ'בסקי

 

Call for Participation

“Limud Bechevruta” Program provides doctoral students with a framework for discussion and reflection about common theoretical, methodological, and ethical issues in a supportive, interdisciplinary forum. The Program encourages collaboration among participants in the form of academic papers or conference panels.

The following are the 18 groups operating in the Program in the academic year 2020-2021, together with a description of their planned activity.

Research students interested in taking part in the groups’ activities are invited to contact the group leaders according to the contact details listed below.

Wishing you a fruitful and successful year,

On behalf of the Steering Committee of “Limud Bechevruta”,

Prof. Amit Pinchevski

—————————————————————————————————————

קבוצות "לימוד בחברותא" תשפ"א / “Limud Bechevruta” Groups 2020-2021

קבוצות ממשיכות / Second Year Groups:

1) "בין השמשות": פגיעות מיניות בראייה מודעת הקשר (אמתי מרמור – עבודה סוציאלית)

The Grey Areas of Sexual Abuse: Contextual Observations (Amitai Marmor – Social Work)

2) לימודי ביקורת מוגבלות (תמר טאוב וצילי ניר – עבודה סוציאלית)

Disability Studies Critique (Tamar Taub & Zili Nir – Social Work)

קבוצות חדשות / First Year Groups:

3) ירושלים (ניצן פייביש – מדע המדינה)

Jerusalem (Nitzan Faibish – Political Science)

4) תקשורת חזותית במרחב הציבורי (אונה שגב – תקשורת ועיתונאות)

Visual Communication in Public Spaces (Onna Segev – Communication and Journalism)

5) עוני ומדיניות (שירן טייב אלמקיאס – עבודה סוציאלית)

Poverty and Policy (Shiran Tayeb Elmakias – Social Work)

6) ביטוי בהווה של מחשבה על העתיד (קרן וינטר-דינור – מדע המדינה)

The Influence of Thinking about the Future on the Present (Keren Winter-Dinur – Political Science)

7) הארמית כשפה בינלאומית וכגשר תרבותי – (איתי קגן – החוג למקרא)

Aramaic as an International Language and as a Cultural Bridge (Itai Kagan – Bible)

8) הבעות רגש בהקשר (מיה לקר – פסיכולוגיה ויעל גולן – בלשנות)

Emotion expressions in context (Maya Lecker – Psychology & Yael Gaulan – Linguistics)

9) דו-לשוניות ורגש (נור קאסם – פסיכולוגיה)

Bilingualism & Emotion (Nur Kassem – Psychology)

10) מסע בזמן – מדע בדיוני? (ענבר פינקו – מדע המדינה)

Time Travel – is it Science Fiction, or-? (Inbar Pincu – Political Science)

11) קרקע, מים ואנרגיה באזורים צחיחים (אייזק קרמר ודפנה אוני – חקלאות)

Soil, Water, and Energy in Drylands (Isaac Kramer & Daphna Uni – Agriculture)

12) מרחב הזמן בשלהי העת העתיקה (שרה יונה צווייג – מדע הדתות)

The Timescape in Late Antiquity (Sarah Yona Zweig – Comparative Religion)

13) סימבוליזם וממשות בדתות העולם (עמרי שרת וצבי לובושיץ – החוג למקרא ודתות)

Symbolism and Realism in World Religions (Omri Shareth & Tzvi Luboshitz – Comparative Religion)

14) טראומה ותרבות (מרסיה ויניה – לימודים רוסיים וסלאווים)

Trauma as cultural construct (Marcia Pileggi Vinha – Russian and Slavic Studies)

15) Mindfulness ושינוי ברמת החברה והפרט (יעל מלין – חינוך)

Transformations through Mindfulness – Society and the Self (Yael Malin – Education)

16) קבלת החלטות: ממניעים למדיניות (מאיה אניסמן – פסיכולוגיה, עופר גליקסון וענבל דקל – כלכלה)

Decision-making: from motivations to policymaking (Inbal Dekel, Ofer Glicksohn – Economics & Maya Enisman – Psychology)

17) מדיניות כרשת של יזמות בהקשר חברתי-סביבתי (נעמה סדן ויונת ריין-ספיר – גיאוגרפיה)

Socio-ecological networks (Naama Sadan & Yonat Rein-Sapir – Geography)

18) ביולוגיה, כימיה והדוקטורנטים שביניהם (רוסי פסלר – ביוכימיה וביולוגיה מולקולרית)

The BioChem Think-Tank) Rosi Fassler – Biochemistry and Molecular Biology)

 

 

 

תקצירים / Abstracts

1) "בין השמשות": פגיעות מיניות בראייה מודעת הקשר (אמתי מרמור – עבודה סוציאלית)

הקבוצה תבקש ליצור מפגש בין תלמידי מחקר מכלל הדיסציפלינות העוסקים בתופעת הפגיעות המיניות על סוגיה (פגיעות בילדות ובבגרות, פגיעות מוסדיות, פגיעות בתוך ומחוץ למשפחה, פגיעות בקרב נשים וגברים, פגיעות בקהילת הלהט"ב ועוד) וכן בממשק שבין תפיסות של מיניות ופגיעות מיניות.

הקבוצה תדגיש התבוננות מודעת הקשר בסוגיה, כלומר עיסוק מורכב בסוגיה במגוון ההקשרים המעצבים אותה: תרבותית, דתית, משפטית, פסיכולוגית, היסטורית, חינוכית, תקשורתית, מגדרית, חברתית וכדומה. במפגשים נשאף להאיר את מורכבות הצדדים "האפורים", הבלתי מדוברים והבלתי מובנים מאליהם, תוך אתגור מתמיד של התפיסות המקובלות.

קבוצת החברותא תהווה פלטפורמה לשיתוף תכנים וידע באופן לא היררכי ושיתופי ולהתייעצויות בסוגיות מתודולוגיות ואתיות. כמו כן, תאפשר התבוננות בסוגיה מזוויות שונות.

תכנים טנטטיביים למפגשים:

פגיעות מיניות בחברות דתיות; פגיעות מיניות בילדים על ידי דמויות סמכות בתרבויות שונות; פגיעות מיניות בקרב קבוצת השווים; פגיעות מיניות בקרב כתות; עמדות ותפיסות אנשי מקצוע, הורים ומחנכים בנושא; גישה מודעת הקשר בחקר פגיעות מיניות; פגיעות מיניות בממשק שבין האישי לפוליטי/משפטי/חוקתי; תכניות מוגנות בתפיסה תרבותית, היבטים ייחודיים בתהליך חשיפת פגיעה מינית; אתגרים מתודולוגיים בחקר פגיעות מיניות; סוגיות אתיות בוערות במחקר איכותני של פגיעות מיניות.

למידע נוסף, אנא צרו קשר:amitaimarmor@gmail.com

 

The Grey Areas of Sexual Abuse: Contextual Observations (Amitai Marmor – Social Work)

The group seeks to create a connection between research students from all disciplines that deal with the phenomenon of sexual abuse and its derivatives (child and adult, institutional abuse, family and non-family cases, women and men vulnerability, LGBTQ community, consequences, etc.), as well as the encounters between abuse and sexual perceptions.

The group will focus on contextual aspects of the phenomenon, such as cultural, religious, legal, psychological, historical, educational, media, gender, etc. Our aim in the meetings will be to illuminate the 'gray' and unspoken areas of sexual abuse and constantly challenge conventional perceptions. The group will operate as a platform for sharing thoughts, feelings, knowledge, and reflections in a non-hierarchical and collaborative space, as well as for consulting in areas of methodology and ethical issues. The group will strive to examine the issue of sexual abuse from different angles.

 

Tentative contents:

Sexual abuse in religious societies; Child sexual abuse by authority figures in different cultures; Sexual abuse among the peer-group; Sexual abuse in cults; perceptions of professionals, parents, and educators of CSA; the context-informed approach and SA; The encounter between personal and political/legal aspects of SA; safe environment programs, Aspects of sexual abuse disclosure processes; Ethical Issues and methodological challenges in sexual abuse research

For more information, please contact: amitaimarmor@gmail.com

 

2) לימודי ביקורת מוגבלות (תמר טאוב וצילי ניר – עבודה סוציאלית)

Disability Studies Critique (Tamar Taub & Zili Nir – Social Work)

***הקבוצה אינה מקבלת משתתפים/ות חדשים/ות / The group is currently closed to new members

 

3) ירושלים (ניצן פייביש – מדע המדינה) / Jerusalem (Nitzan Faibish – Political Science)

קבוצת הלימוד בחברותא בנושא ירושלים מציעה לשים את המחקר אודות העיר ירושלים לא כמקרה בוחן לתיאוריות רחבות יותר, אלא כנושא ייחודי ומובחן הדורש התייחסות אקדמית ומחקרית בפני עצמו. לפיכך, לקבוצת הלימוד בחברותא בנושא ירושלים שלוש מטרות מרכזיות: ראשית, להפגיש קולגות מדיסציפלינות שונות החוקרים את ירושלים, במטרה ליצור מסגרת דיונית להתקדמות והפריה הדדית בין חוקרים/ות ומחקרים. שנית, ליצור חשיפה הדדית לנושאי התוכן האמפיריים, המתודולוגיים והתיאורטיים השונים של דוקטורנטים/ות החוקרים את ירושלים. שלישית, ליצור רשת של חוקרים/ות צעירים/ות אשר שמים/ות את העיר ירושלים במרכז מחקרם/ן במטרה להפוך את ירושלים, בפשטות, למקום טוב יותר לכלל הקהילות המרכיבות את העיר.

تقترح مجموعة التعلم "بحفروتا" بشأن القدس النظر إلى البحث حول مدينة القدس لا كدراسة حالة لنظريات أوسع، بل كموضوع مميّز يتطلب تعاملا أكاديميا وبحثيا بحد ذاته. لذلك، هناك ثلاثة أهداف مركزية لمجموعة التعلم "بحفروتا" بشأن القدس: أولا، إجراء لقاء بين زملاء من مجالات مختلفة تجري أبحاثا حول القدس، بهدف خلق إطار للنقاش للتقدم والإثراء المتبادل بين الباحثين/ الباحثات والأبحاث. ثانيا، التعرّف المتبادل إلى مواضيع متعلقة بالمضامين العملية، المنهجية، والنظرية المختلفة لطلاب الدكتوراه الذين يجرون أبحاثا حول القدس. ثالثا، خلق شبكة من الباحثين الشبان الذين يضعون مدينة القدس في مركز أبحاثهم، لجعل هذه المدينة، بكل بساطة، مدينة أفضل لكل المجتمعات التي تكوّنها.

The collaborative study group about Jerusalem offers to position the research about the city of Jerusalem not as a case study for wider theories but as a unique and differentiated subject, which requires an academic and research observation in itself. Therefore, the collaborative study group about Jerusalem has three main goals: first, bringing together colleagues from different disciplines who research Jerusalem to create a discussion framework for progress and mutual fertilization between researchers and studies. Second, creating a mutual exposure to the various empirical, methodological, and theoretical content issues the PhD students researching Jerusalem are facing. Third, creating a network of young researchers who place Jerusalem at the center of their research to make the city a better place for all its constituent communities.

For more information, please contact: nitzan.faibish@mail.huji.ac.il

 

4) תקשורת חזותית במרחב הציבורי (אונה שגב – תקשורת ועיתונאות)

מטרת קבוצת החברותא היא לעודד שיח אקדמי בינתחומי המתמקד בתקשורת חזותית (תקש״ח) ובמקום שהיא תופסת במרחב הציבורי. המונח תקש״ח מתייחס לכלל המופעים הגרפיים העושים שימוש באמצעי מבע חזותיים לרבות צבע, קו צורה וכתם, דימוי וטיפוגרפיה במדיה שונים.

במסגרת הקבוצה נדון בשאלה כיצד תקש״ח במרחב הציבורי מבנה תפישות חברתיות או מערערת עליהן. כיצד מונצחות אידיאולוגיות באמצעים גרפיים, המצויים במרחב הציבורי. יחד ננסה לקבוע כיצד משפיעה תקש״ח על הדרך שבה אנו קולטים/ות אינפורמציה על העולם ועל עצמנו וכן כיצד האופן בו אנו מתנהלים ומתנהלות במרחב הציבורי מושפע ממופעים חזותיים.

המפגשים יתקיימו פעם בחודש ויוקדשו לקריאה משותפת של טקסטים מרכזיים, תוך התמקדות בסוגיות תאורטיות ומתודולוגיות, כמו גם להצגת מחקרים של חברי/חברות הקבוצה כולל דיון ומשוב. בהתאם לפעילות הקבוצה, תבחן אפשרות יציאה לסיור לימודי, וכן קיום יום עיון/ מושב בכנס בנושא תקשורת חזותית במרחב הציבורי. תכנית המפגשים תגובש בשיתוף עם המשתתפים והמשתתפות. המפגשים ישמשו בסיס לתמיכה הדדית לחברי/חברות הקבוצה, הן בהיבט האינטלקטואלי והן בהיבט הבינאישי.

הקבוצה פתוחה בפני תלמידי ותלמידות תארים מתקדמים, ממוסדות אקדמיים שונים בארץ ובחו״ל.

למידע נוסף, אנא צרו קשר: onna.segev@mail.huji.ac.il

 

Visual Communication in Public Spaces (Onna Segev – Communication and Journalism)

The aim of this group is to promote academic discourse focusing on visual communication (VC) and the role it plays in public spaces. Visual communication refers to visual artifacts formed by visual expressions, e.g., colors, graphic shapes and lines, images, and typography in various media.

Within the framework of the group, we will discuss how VC constructs cultural conceptions or rather contests them, and how ideologies are perpetuated within visuals that are scattered in the streets. Further, we shall attempt to determine how VC affects the way we gain knowledge about our surroundings, about ourselves, and how it dictates the way we conduct ourselves in public spaces.

The group will meet once a month. Meetings will include group discussions, group readings of key texts, focusing on theoretical and methodological issues. Members of the group will be invited to share their academic work and get feedback. If possible, the group will conduct a study tour and hopefully have a panel/conference on the subject of VC in public spaces. The meeting plan will be determined in collaboration with group members. The meetings will be dedicated to mutual support, both intellectually and emotionally.

The group is open to graduate students and PhD candidates from any academic institution in Israel and abroad.

For more information, please contact: onna.segev@mail.huji.ac.il

5) עוני ומדיניות (שירן טייב אלמקיאס – עבודה סוציאלית)

הקבוצה תעסוק באופן בו נקבעת מדיניות בנוגע לאנשים החיים בעוני, ברמת קובעי מדיניות וברמת מיישמי מדיניות. קביעת מדיניות היא תהליך אשר מושפע מגורמים רבים ומשחקנים שונים. אחת הגישות שהתפתחה בשנים האחרונות בוחנת את האופן בו מתקיימת למידה חברתית, כלומר מעבר של רעיונות, בין מדינות כגורם אשר משפיע על תהליך קביעת מדיניות. כמו כן, מאז החלו מחקרים בנושא עוני נעשו נסיונות שונים לקביעת סטנדרטיזציה לעוני, באמצעות צרכים, צריכה, הכנסה. המדד המקובל בחקר העוני בשנים האחרונות הינו מדד רמת המחיה. עם זאת, מדובר במדד אשר עשוי לתעתע משום שהוא משתנה ממקום למקום ואף נתון לשינוי באותו המקום מזמן לזמן. הקושי במדידת עוני מביא לכך שאין הסכמה גורפת על האופן שבו העוני צריך להימדד. קושי נוסף הוא בקביעת מדיניות על בסיס מדד זה.

הקבוצה תבחן היבטים שונים בתהליך קביעת מדיניות הנוגעת לאנשים החיים בעוני. מנקודת מבט אנתרופולוגית, המדיניות תיבחן על פי השיח המקובל בה. מנקודת מבט היסטורית, נתחקה אחר השתרשותן של מסורות ומדיניויות. בהיבט הסוציולוגי, נבחן את המדיניות בנושא עוני כתופעה חברתית. מנקודת מבט של מדיניות ציבורית, נדון בתפקידם של שחקני המדיניות השונים. מנקודת מבט של מקצוע העבודה הסוציאלית, ננסה להבין מהן התשומות של הפרופסיה למדיניות אשר קשורה באופן ישיר לחלק גדול מהאנשים הבאים לקבלת סיוע מעובדים סוציאליים.

למידע נוסף, אנא צרו קשר: shiran.tayeb@mail.huji.ac.il

Poverty and Policy (Shiran Tayeb Elmakias – Social Work)

The group will deal with how policies are set regarding people living in poverty at the policymakers and policy implementers' levels. Policy-making is a process that is influenced by many factors and different players. One of the approaches that have developed in recent years examines how social learning takes place, that is, the transfer of ideas between countries as a factor that influences the policy-making process. Also, since the beginning of research on poverty, various attempts have been made to standardize poverty, through needs, consumption, and income. The accepted index in the study of poverty in recent years is the standard of living. However, this index may be misleading because it varies from place to place and is even subject to change in the same place from time to time. The difficulty in measuring poverty means that there is no wide consensus on how poverty should be measured. Another difficulty is in determining policy based on this index.

The group will examine various aspects of the policy-making process concerning people living in poverty. From an anthropological point of view, the policy will be examined according to its accepted discourse. From a historical point of view, we will trace the roots of traditions and policies. From a sociological point of view, we will examine the policy on poverty as a social phenomenon. From the point of view of public policy, we will discuss the various policy players' role. From the point of view of the social work profession, we will try to understand what the profession's inputs are for a policy that is directly related to a large proportion of the people who come to receive assistance from social workers.

For more information, please contact: shiran.tayeb@mail.huji.ac.il

6) ביטוי בהווה של מחשבה על העתיד (קרן וינטר-דינור – מדע המדינה) /

קבוצת לימוד משותפת שנפתחת בשבועות הקרובים, במסגרת פרויקט 'חברותא' באוניברסיטה העברית. הקבוצה מיועדת לדוקטורנטים.ות כמו גם מאסטרנטים.יות שמחקרם.ן נקשר לעיסוק בממד הזמן-עתיד והשפעתו/ביטויו בהווה, בדיסציפלינות שונות בתחומי חברה ורוח. ההצעה פונה לחוקרים.ות צעירים באוניברסיטה העברית, אך גם לכאלו ממוסדות אחרים שהנושא עומד בלב מחקרם.ן.

במוקד קבוצת המחקר אנו מבקשים.ות לבחון באיזה אופן המחשבה של העתיד משפיע על תפיסות אנשים את ההווה? שאלת הזמן במחקר החברתי הינה רחבה ונוגעת לתחומי מחקר מגוונים, אך לרוב המחקר מתמקד בזמני העבר וההווה, ובאיזה אופן אלו מסבירים את ההווה ומשתקפים לצורך ניבוי מסוים של העתיד. אך מה יתגלה כאשר נבחן דווקא את הכיוון ההפוך, בו דימויי העתיד של אדם או חברה משפיעים על ההווה. כך עולה השאלה, באיזה אופן הדימוי של א.נשים את העתיד, הרגשות שעולים כלפי העתיד, והמחשבה עליו משתקפים ב- ומעצבים את- המציאות החברתית בהווה?

חקר השפעות העתיד על ההווה הוא תחום הצומח במגוון דיסציפלינות במקביל, ומטרת קבוצת הדיון תהיה הפריה הדדית של המשתתפים בה וכן יצירת בסיס לשיתופי פעולה בין העוסקים בתחום. והתכנים הספציפיים יעוצבו לאור המשתתפים ותחומי העניין שלהם.ן.

סביבת העבודה בקבוצת המחקר מטרתה לס]ק בסיס לקריאה משותפת בטקסטים מרכזיים, ביקורת עמיתים, החלפת רעיונות ועבודה משותפת עם קולגות המתעניינים בתחום זמן-עתיד מנקודות מבט שונות. הקבוצה תיפגש (בזום/פיזית בהתאם להנחיות) 10 פעמים במהלך השנה האקדמית הקרובה.

למידע נוסף, אנא צרו קשר: keren.dinur@mail.huji.ac.il

The Influence of Thinking about the Future on the Present (Keren Winter-Dinur – Political Science)

The question of time and the investigation of its various notions and appearances in social research is broad and relates to diverse fields of study. Nevertheless, those questions usually focus on the past and the present and how those affect how the future will look. In our research group, we would like to examine what can be revealed in reviewing the concept of time from the opposite direction, considering how the imagination of the future, and the perceptions it produces, affect the present. Thus, the question that arises here is how people's images of the future reflect and shape the social reality of the present?

Since the subject is interdisciplinary, we invite scholars who share this common interest to join us. We are interested in establishing a work environment for exchanging ideas and working together with colleagues interested in the field of future-time from different points of view. Furthermore, we seek to engage with the various methodologies used in the research about the future, quantitative, and qualitative. Lastly, we wish to create a platform for the mutual enhancement of its participants and collaborations between those engaged in the field of time-social relations.

For more information, please contact: keren.dinur@mail.huji.ac.il

 

7) הארמית כשפה בינלאומית וכגשר תרבותי – (איתי קגן – החוג למקרא)

השפה הארמית הייתה לשון בינלאומית במזרח התיכון במשך יותר מאלף שנה. בניגוד ללשנות בינלאומיות אחרות, מעמדה לא נבע מהיותה השפה של התרבות השלטת; היא לא הייתה שייכת ללאום אחד או לתרבות אחת, ואין לה דיאלקט קלאסי או קאנון ספרותי. לכל עם ולכל תרבות במרחב הארמי היו הניב שלהם והספרות שלהם. אך הדמיון בין הדיאלקטים אפשר דיפוזיה של אגדות, היסטוריה, מדע ודת בין הקבוצות השונות של המזרח התיכון. מעמדה המיוחד של הארמית גרם לכך שבמחקר האקדמי היא איננה עומדת בפני עצמה – אין אוניברסיטה בעולם שיש בה חוג לשפה וספרות ארמית. הניבים השונים נלמדים ונחקרים בחוגים מגוונים, לרוב כנספח ללימודי המזרח הקרוב הקדום, הבלשנות השמית, מדעי היהדות, הנצרות, והאסלאם.

קבוצת החברותא "הארמית כשפה בינלאומית וכגשר תרבותי" שמה לה למטרה לשקף את רוחב היריעה של הארמית באמצעות גישור בין תלמידי מחקר מתחומים מגוונים, שהמשותף להם הוא העניין בארמית לסוגיה. הקבוצה תלמד יחדיו טקסטים מן הניבים השונים של הארמית המדגימים את תפקודה של לשון זו כגשר בין תרבויות, וכן תדון בהם מתוך גישה אינטר־דיסציפלינרית, כאשר כל משתתף יתרום מתחומו וילמד מעמיתיו. הקריאה המשותפת תאפשר תרגול של ניבים וקורפוסים שהם מחוץ לתחום הבית של כל משתתף, ותיצור קשרים עם חוקרים צעירים מתחומים סמוכים. מעמדה המיוחד של הארמית כלשון אינטר־נציונלית ואינטר־דיסציפלינרית תאפשר הפריה הדדית ובתקווה גם שיתופי פעולה עתידיים בין המשתתפים. אֵיתוֹ בְּחֶדְוָא!

למידע נוסף, אנא צרו קשר: itai.kagan@mail.huji.ac.il

Aramaic as an International Language and as a Cultural Bridge (Itai Kagan – Bible)

Aramaic was the international language of the Middle East for more than a millennium. Contra to other international languages, this position did not stem from it being the mother-tongue of the dominant culture; it did not belong to any one nation or culture, and it did not have a classic dialect or a literary canon. Each nation and each culture in the Aramaic sphere had its own dialect and literature. But the similarity between dialects facilitated the diffusion of lore, history, science, and religion between the different groups of the Middle East. This unique position of Aramaic resulted in the fact that in modern academia, it does not stand in its own right—there is no university in the world with a Department of Aramaic Language and Literature. The different dialects are learned and researched in diverse disciplines, mostly appended to Semitic linguistics and Ancient Near East, Jewish, Christian, and Islamic studies.

The study group, "Aramaic as an International Language and as a Cultural Bridge," is aimed at mirroring the wide breadth of Aramaic by bridging between research students from diverse fields who share an interest in Aramaic in its many forms. The group will join to study texts from different Aramaic dialects that demonstrate its function as a cultural bridge and discuss them from an interdisciplinary perspective. All participants will contribute from their field and learn from those of their peers. The joint reading will enhance proficiency in dialects and corpora outside of each participant's comfort zone and link early-career scholars from adjacent fields. Aramaic's unique position as both an international and an interdisciplinary language will enable mutual academic growth and hopefully lead to future collaborations between the participants. ˀêtô běḥedwâ!

For more information, please contact: itai.kagan@mail.huji.ac.il

8) הבעות רגש בהקשר (מיה לקר – פסיכולוגיה ויעל גולן – בלשנות)

העיסוק ברגשות כתחום מחקר התבסס במאה הקודמת, תוך שהוא נשען במידה רבה על ייצוגים מלאכותיים של הבעת רגש (בתחום התפיסה הוויזואלית, למשל, הבעות פנים שגולמו על ידי שחקנים מערביים היוו את הבסיס הבלעדי להנחות יסוד בתחום), או על הבחנות קטגוריאליות תיאורטיות שהוסקו על סמך ראיונות, שאלונים וסימולציות במעבדה. בשנים האחרונות מתחדדת ההבנה כי על מנת לעמוד על טיבם המורכב של רגשות יש חשיבות רבה לניתוח הבעות רגש בהקשר הטבעי שבו הן מופיעות, ובהתחשבות במגוון נתונים שמשפיעים על התעוררות הרגש, אופן ביטויו והשפעת הביטוי עצמו על החווה ועל הסביבה. מחקרים אלה מאתגרים תפיסות קודמות הנוגעות לרגש, לייצוגיו ולביטוייו בדיסציפלינות שונות, ומדגישים את הצורך בשיתוף ידע וכלים מתחומים שונים.

קבוצה זו תעסוק בבחינת ביטויי רגש בהקשרים מגוונים, ובדיון בכלים תיאורטיים ומתודולוגיים מדיסציפלינות שונות שישמשו לבחינה זו. בין ביטויי הרגש שאליהם נתייחס יהיו הבעות פנים, מחוות גוף, שימוש בשפה, שימוש בקול ואמצעי מבע אמנותיים.

הפעילות בקבוצה תשרת שתי מטרות מרכזיות: (1) יצירת מרחב רב תחומי שיעשיר את היכולת המחקרית של המשתתפות והמשתתפים. (2) יצירת רשת של חוקרות וחוקרים שישתפו פעולה במחקרים אינטרדיסציפלינריים, שאותם הפעילות בקבוצה תקדם. זאת לצד קריאת עומק במחקרים קיימים ודיון בעבודות המחקר של חברות וחברי הקבוצה.

אנחנו מזמינות תלמידות ותלמידי מחקר מכל החוגים, בעלות ובעלי זיקה לחקר הרגשות וביטוים.

למידע נוסף, אנא צרו קשר: maya.lecker@mail.huji.ac.il / yael.gaulan@mail.huji.ac.il

Emotion expressions in context (Maya Lecker – Psychology & Yael Gaulan – Linguistics)

The traditional academic study of emotions, developed in the previous century, relies heavily on artificial representations of emotion expression (basic assumptions in the field of visual perception, for example, are based on facial expressions played by Western actors), or on categorial theoretical descriptions derived from interviews, questionnaires, and simulations in the lab. In recent years it has become clear that in order to gain a better understanding of the complex nature of emotions, it is crucial to examine them in more natural contexts, and while considering the various elements which cause the emotion, the ways it is displayed and the consequences of its display on the experiencer and on others. Such studies challenge previous perceptions regarding emotions and their expressions in various disciplines. Moreover, these works demonstrate the need for interdisciplinary collaboration in discussing emotions, which is still not common.

This group will deal with examinations of emotion expressions in various contexts. It will discuss theoretical and methodological tools from different disciplines. We plan to focus on the following emotion expressions: facial expressions, body gestures, verbal language, and artistic devices (visual, acoustic, performative).

The group’s activity, based on reading and discussing relevant articles and the members’ projects, will promote two main goals: (1) to create a multidisciplinary space, which will enrich the participants’ research repertoires. (2) to establish a diverse research network, which will lead to interdisciplinary collaborations.

 We invite research students with interest in emotion studies of all disciplines to join us.

For more information, please contact:

maya.lecker@mail.huji.ac.il / yael.gaulan@mail.huji.ac.il

9) דו-לשוניות ורגש (נור קאסם – פסיכולוגיה) / Bilingualism & Emotion (Nur Kassem – Psychology)

Our group aims to investigate and produce knowledge on an understudied topic, the interplay of bilingualism and emotion when both languages are emotionally charged. The distinctive emotional experiences of these bilinguals bear important implications infiltrating their everyday lives. For example, such implications influence a bilingual in fields like education, jurisdiction, health, and psychotherapy. In such contexts, bilingual minorities speak the majority's language, a language that may have unique emotional effects. For instance, in Israel, where the sole official language is Hebrew, minorities experience and express themselves on a daily basis using their second language, Hebrew. We believe that enrolling in a multidisciplinary group will permit the participants to explore this topic through essays, discussions, and presentations. Eventually, we aim to produce a collaborative paper following the results of our joint work.

We invite researchers from a broad spectrum of disciplines to join us, including PhD and Second-degree students from the following fields: Social Work, Sociology, Political Science, Law, History, Literature, Theatre, Art, Gender Studies, Cultural Studies, and Health-Care Professionals.

For more information, please contact: nur.kassem@mail.huji.ac.il

10) מסע בזמן – מדע בדיוני? (ענבר פינקו – מדע המדינה)

חושבים שהנושא של מסע בזמן הוא מעניין? יצא לכם לדמיין את עצמכם בעבר – אם בצפייה במאורע היסטורי, או בהיסטוריה הפרטית שלכם, ולחשוב כיצד הייתם נוהגים? דוקטורנטיות או דוקטורנטים באוניברסיטה העברית? אם עניתם בחיוב לשלושת השאלות לעיל, אני רוצה להזמין אתכם לקחת חלק בקבוצת דיון של "לימוד בחברותא" בנושא מסע בזמן. בעוד מסע בזמן אינו אפשרי (עדין), ממד הזמן והמסע המנטלי של בני-אדם לעבר ולעתיד רלוונטי למגוון סוגיות.

למשל, בשיח הפוליטי העכשווי – איזו עמדה תיווכח להיות "בצד הנכון של ההיסטוריה", בעוד מאות שנים? האם יש לכך השפעה על ההחלטות בהווה? ברמה הפיזיולוגית או הפיזיקלית –­ האם יש גבולות לחדשנות האנושית? האם יש לאתגר את גבולות הדיסציפלינות השונות, או לקבלן? מה המשמעות של כך למחקר באקדמיה?

מטרת הקבוצה היא עידוד התדיינות אינטרדיסציפלינרית בנושא, וכן הרחבת הדעת והפרספקטיבות של חברותיה וחבריה, תוך קריאת פריטי קריאה ממגוון תחומים אקדמאיים. הקבוצה תנהל עשרה מפגשים לאורך השנה באמצעות Zoom, שיתקיימו באנגלית.

למידע נוסף, אנא צרו קשר: Inbar.Pincu@mail.huji.ac.il

Time Travel – is it Science Fiction, or-? (Inbar Pincu – Political Science)

Do you find the idea of Time Travel intriguing? Have you ever pictured yourself in days past – either watching a historical event taking place or from your own personal history – and wondered how you would engage with it? Are you a PhD student at the Hebrew University?

If your answer to all of these questions was positive, you are welcome to join our Time Travel study group – which would have 10 Meetings via Zoom and in English.

While Time Travel is not (yet) possible, it is relevant to a variety of issues.

For example, from the physiological or physical aspects – are there limits to human innovation and ingenuity? Should the boundaries of academic disciplines be tested or accepted? What does it mean for academic research going forwards? And for politics and the current political discourse – which stance would prove to be in "the right side of history," hundreds of years from now? Does it affect people's current decisions?

This study group aims to encourage interdisciplinary discussion regarding the subject and broaden the horizons of its members while reading articles from a range of academic disciplines and sharing different perspectives on the issue.

For more information, please contact: Inbar.Pincu@mail.huji.ac.il

11) קרקע, מים ואנרגיה באזורים צחיחים (אייזק קרמר ודפנה אוני – חקלאות) /

 Soil, Water, and Energy in Drylands (Isaac Kramer & Daphna Uni – Agriculture)

The world is getting hotter. Climate change is causing disruptions in rainfall patterns. World populations are rising rapidly, putting additional strain on freshwater resources and food production capacity. As all of these changes occur, it is critical that we increase our understanding of dryland environments and the issues facing the people who live in them.

The aim of our chevruta group is to bring together PhD students from many disciplines, whose research is united by a common focus on issues of soil, water, and energy in drylands. Through our group we intend to facilitate a multidisciplinary discussion and a platform for each of us to share and learn about the interactions between our respective research topics. We hope that our group will become a forum for feedback and generating new ideas and focus. PhD researchers from across the university whose work is in anyway connected to drylands are invited to join our discussions.

For more information, please contact:

isaac.kramer@mail.huji.ac.il / daphna.uni@mail.huji.ac.il

12) מרחב הזמן בשלהי העת העתיקה (שרה יונה צווייג – מדע הדתות) /

The Timescape in Late Antiquity (Sarah Yona Zweig – Comparative Religion)

This group of intrepid cartographers seeks to piece together a historical atlas.—an atlas not of territory but of time.

The religious literatures of Late Antiquity all have implicit striking topologies of time. We will collaborate to chart out the continuities and ruptures across the different traditions’ maps of time. In the course of this venture we will explore the intersection between various fields like comparative religion, Quranic exegesis, classical antiquity, Talmud, Midrash, and anthropology. We are interested in tracing the mutual connections and influences of these chronotopes, both in a synchronic and in a diachronic manner. Through a close intertextual reading of source texts and critical surveys of secondary literature we will follow the transitions and adaptations of perceptions and concepts of time and space between cultures and religions.

Towards the end of the academic year, we strive to create a panel at an academic conference in the field of Late Antiquity or hold a seminar that will be accompanied by the publication of a collection of articles, which will be based on our joint research process.

For more information, please contact: sarah.eckinger@mail.huji.ac.il

 

13) סימבוליזם וממשות בדתות העולם (עמרי שרת וצבי לובושיץ – החוג למקרא ודתות)

התרבות האנושית רוויה סמלים בכל רבדיה. בני אדם נזקקים לסמלים מסוגים שונים על מנת לייצג אובייקטים או לבטא רעיונות, חוויות או רגשות. יחד עם זאת, על אף ש'הסמל' הוא מושג מפתח שאנו מדברים עליו בהקשרים רבים, יש סביבו אי בהירות ולא תמיד ברור שאנחנו יודעים למה אנחנו מתכוונים. בהקשר של מערכות דתיות, לא תמיד ברור היכן עובר הגבול בין הממשי לסמלי, וכיצד מכריעים האם אלמנטים של תופעה נבואית, פולחנית או טקסית מסוימת הם 'הדבר עצמו' או רק ייצוג שלו. כך לדוגמה, כבר בעת העתיקה שאלו את עצמם נוצרים, מוסלמים ויהודים שאלות כגון: האם טקס כמו ברית המילה או המיסה הוא ביטוי למחויבות בלבד, או שבמהלכו 'קורה משהו'? כיצד ובאיזה אופן קיים קשר בין ייצוג של האל או של ישויות מטפיזיות אחרות לבין מהותם, והאם לפיכך ייצוג כזה ראוי או פסול? האם החזיונות הויזואליים שבכתבי הקודש מתארים את מה שהנביא ראה בעיניו או בעיני רוחו? ועוד. השאלות העתיקות הללו משמעויות לא פחות עבורנו כחוקרים, בהיותנו צאצאים למסורת חשיבה מערבית המשתלשלת במידה רבה מהמחשבה הנוצרית האלגורית ומהתפישות האידאיות הנאופלטוניות. האם יכול להיות שצורת החשיבה המופשטת הזאת מכשילה אותנו כקוראים וכפרשנים של טקסטים מתרבויות מרוחקות מאתנו בזמן או במרחב?

בקבוצת הלימוד 'סימבוליזם וממשות בדתות העולם' ננסה לענות על שאלות אלו. את דיוננו נייסד על לימוד תיאורטי של תחום הפילוסופיה של הסימבוליזם, ועל בדיקת תוקפן של התיאוריות באמצעות מקרי מבחן שהמשתתפים נדרשו אליהם בעבודתם המחקרית. מתוך אמונה כי מפגש בין רעיונות שמקורם בתחומי דעת שונים מוביל לרוחב דעת ההכרחי לחוקר, אנו שואפים ליצור קבוצת לימוד אינטרדיסציפלינרית ככל האפשר. בהתאם לכך, החבורה פתוחה הן לחוקרים של דתות ספציפיות, והן לחוקרים מכלל תחומי מדעי הרוח שסוגית הסימבוליזם ויחסיו עם ביטויים דתיים שונים רלוונטית למחקרם: מדע הדתות, ספרות, פילוסופיה, תולדות האמנות, ארכיאולוגיה, לימודי תרבות ועוד.

שיטת העבודה תהיה דומה לקורס סמינריוני: כל מפגש יונחה בידי אחד מהמשתתפים. לקראת המפגש ישלח המנחה חומר קריאה, ובמפגש עצמו יערך על בסיסו דיון בין המשתתפים. להעשרת הדיון, לאחד או שניים מהמפגשים נזמין כמרצים אורחים חוקרים מסגל האוניברסיטה שמחקרם נוגע לשאלות המחקר של הקבוצה. אחד המפגשים יכלול סיור מונחה במוזאון או באתר ארכיאולוגי על מנת להתרשם מקרוב משימוש בסמלים באמנות או בממצא החומרי הקדום.

למידע נוסף, אנא צרו קשר:

omri.shareth@mail.huji.ac.il / tzvi.luboshitz@mail.huji.ac.il

 

Symbolism and Realism in World Religions (Omri Shareth & Tzvi Luboshitz – Comparative Religion)

Human culture is abundant with symbols at all levels. Mankind needs symbols to represent objects and express ideas, experiences, and emotions. Nevertheless, although the symbol is a key term widely used in numerous contexts, it is also an obscure one, and it is not always clear that we know what we mean when we use it. In the context of religious systems, it is unclear where the limit lies between what is conceived as symbolic and what as actual, and how one should define whether an element of a prophetic, ritual, or ceremonial phenomenon is "the real thing," or merely its representation. For example, already in antiquity, Christians, Muslims, and Jews dealt with questions such as: are rituals like circumcision or communion only acts of commitment or events in which something actually "happens"? How and in what sense is a representation of God, or any other metaphysical entity, related to their nature, and are such representations to be encouraged or forbidden? Do prophetic visions in the Holy Scriptures describe what the prophet sees through his eyes or in his mind's eye? etc. Such questions are no less relevant for us as researchers, descendants of the Western intellectual tradition, which is largely derived from Christian allegoric thinking and Neoplatonic idealistic conceptions. May it be that this abstract way of thinking hinders us as readers and exegetes of texts from cultures distant from us in time or space?

In the "Symbolism and Realism in World Religions" study group, we will try to answer these questions. We will establish our discussion on a theoretical study of the field of philosophy of symbolism and on an examination of the validity of the theories through case studies the participants dealt with in their research. As we believe that an encounter between ideas from different fields of knowledge leads to the broad-mindedness necessary for a scholar, our group is open both to researchers of specific religions and to those from throughout the Humanities for whom the issue of symbolism and its relationships with various religious phenomena is relevant: comparative religion, literature, philosophy, art history, archaeology, cultural studies, etc.

The work method will be similar to that of a research seminar: each session will be led by one of the participants. As a preparation for the meeting, they will send reading materials, which will be the basis for a discussion between the participants in the session itself. For a richer discussion, we will occasionally invite professors from our university whose work concerns the group's research questions as guest lecturers. One of the sessions will include a guided tour in a museum or an archaeological site to get a closer impression of the use of symbols in art or ancient material findings.

For more information, please contact:

omri.shareth@mail.huji.ac.il / tzvi.luboshitz@mail.huji.ac.il

14) טראומה ותרבות (מרסיה ויניה – לימודים רוסיים וסלאווים)/

Trauma as cultural construct (Marcia Pileggi Vinha – Russian and Slavic Studies)

Massive forced displacement due to conflict or geographic catastrophes has become a permanent fixture, reconfiguring the global demographic map, reshaping national identities, and creating cultural, religious, and ethnic minorities. Endured subjectively, these events ask for representation as a means to channel the internal pressure caused by traumatic experiences. The purpose of this group is to identify how this is conveyed symbolically and how it affects public discussion surrounding trauma. An interdisciplinary approach is fundamental to comprehensively view trauma representations; the causes of these events are interlocked within the historical, social, political, cultural, geographic, ethnic, religious and legal spheres. Until today, many of these collective traumas are honored, disputed, institutionalized or ignored, with much of the reaction due to how the traumatic event interacts with the wider public through the different languages of human communication. Being aware of how traumatic representation occurs will allow researchers to better understand how trauma paves its way to civilization in various fields, such as arts, philosophy, history, law, religion, urbanism, ethnography, anthropology, psychology, economy, and cultural studies.

The preliminary program is liable to change according to the group’s research needs and according to up-to-date findings across the academic world. The proposed bibliography is intended to be prepared in advance and presented by participants in the form of a seminar, after which discussion will follow. Meetings are supposed to occur via Zoom, in English.

For more information, please contact: marcia.vinha@mail.huji.ac.il

15) Mindfulness ושינוי ברמת החברה והפרט (יעל מלין – חינוך) /

Transformations through Mindfulness – Society and the Self (Yael Malin – Education)

While mindfulness has become a booming industry over the last few decades, its roots are ancient, universal, and relevant to various schools of thought. Research points to many benefits derived from practicing mindfulness, from physiological and cognitive to psychological and spiritual. On the social level, mindfulness can improve pro-sociality; however, this aspect has not been well researched. Are these different benefits separate from each other? Or maybe they are all stemmed from the same roots of change? And what is this social change or value that mindfulness practice can lead us to?

This group of Chevruta will deal with these questions of the mind-body relation, well-being, and pro-sociality (e.g., empathy, morality) from different perspectives. The process will include guided meditation at the beginning of each meeting, which will be the starting point for a shared inquiry of the inherent and external truths. This will allow every participant to share his perspective regarding mindfulness from his field of research and learn from other fields. This group is relevant not only for participants who specifically research mindfulness but also for any researcher of well-being and pro-sociality.

For more information, please contact: yael.malin@mail.huji.ac.il

 

16) קבלת החלטות: ממניעים למדיניות (מאיה אניסמן – פסיכולוגיה, עופר גליקסון וענבל דקל – כלכלה)

מטרת קבוצת החברותא היא לשמש מקום מפגש ודיון רב-תחומיים לתלמידי מחקר המתעניינים בשיח על סוגיות אקטואליות דרך הפריזמה של קבלת החלטות. נדון בשאלות כמו כיצד מתקבלות החלטות שונות וכיצד הן מושפעות מהטיות וקיצורי דרך קוגניטיביים, או מונעות מגורמים חברתיים. המפגשים בקבוצה יימשכו לאורך שנת הלימודים, ויעסקו בנושאים שינועו על הטווח שבין מניעים לפעולה, יצירת שינויים התנהגותיים ויישום התערבויות במדיניות. הנושאים לדיון ייבחרו על ידי חברי הקבוצה, ויכללו נושאים כגון קונפליקטים מוטיבציוניים, אפקט ברירת המחדל, דיסוננס קוגניטיבי, השפעת הרוב וחכמת ההמונים.

למידע נוסף, אנא צרו קשר:

inbal.dekel1@mail.huji.ac.il / maya.enisman@mail.huji.ac.il / oferglick@gmail.com

Decision-making: from motivations to policymaking (Inbal Dekel, Ofer Glicksohn – Economics & Maya Enisman – Psychology)

The Chevruta group's goal is to create an interdisciplinary platform for doctoral students interested in discussing current issues through the lens of decision making. How do people make different decisions? How do cognitive heuristics and biases influence decisions? How are decisions motivated by social factors? Group meetings will take place throughout the academic year and focus on themes ranging from motivations for action, through creating behavioral change, to implementing nudges by policymaking. The discussion topics will be chosen by the group members, and will include subjects such as motivational conflicts, the default effect, cognitive dissonance, majority influence, and the wisdom of the crowd.

For more information, please contact:

inbal.dekel1@mail.huji.ac.il / maya.enisman@mail.huji.ac.il / oferglick@gmail.com

 

17) מדיניות כרשת של יזמות בהקשר חברתי-סביבתי (נעמה סדן ויונת ריין-ספיר – גיאוגרפיה)

סוגיות סביבתיות הן חוצות-מגזרים מטבען. הן נוגעות לרמה הגלובלית, אך בפועל מיושמות ברמה המקומית. כחוקרות, אנו סבורות כי מתפקידנו להיות מעורבות בנעשה בתחום, ועל כן אנו מזהות הזדמנות במחקר להביא לידי ביטוי את קולם של קובעי המדיניות ולבחון כיצד הם מעצבים את המציאות החברתית-סביבתית. קבוצת מחקר זו תבחן באמצעות "ניתוח רשתות" את האפשרויות להוביל יוזמות סביבתיות בתחומים שונים, בעזרת כוחות מקומיים.

אנו רוצות לבנות קבוצה מגוונת של חוקרים וחוקרות, מתחומים שונים, שעוסקים ביוזמות, בתחומי חברה וסביבה, מנקודות מבט שונות. נעסוק ביוזמות מדינות, רשתות חברתיות, ממשל מקומי, תיאוריות מוסדיות ועוד. הקבוצה תיצור מרחב לדיון והחלפת רעיונות בנוגע לנושאים העיקריים הקשורים ליוזמות חברתיות-סביבתיות, וכן תאפשר במה למשתתפים להציג את עבודתם ולקבל הערות מעמיתיהם. הקבוצה תיפגש אחת לחודש, לקריאה מונחית, הצגת פרויקטים ודיון משותף. בסוף כל מפגש נכתוב חיבור משותף על הנושא הנבחן. את כלל החיבורים נאסוף בסוף השנה ונרצה לפרסם אסופה משותפת שתעסוק במסגרת של רשתות קשר ככלי לבחינת יוזמות חברתיות-סביבתיות. אנו מזמינות תלמידי ותלמידות מחקר להשתתף בקבוצה ולחלוק ידע, ניסיון מהשטח או במחקר ולהצטרף לחשיבה משותפת!

למידע נוסף, אנא צרו קשר:

naama.sadan@mail.huji.ac.il / yonat.rein@mail.huji.ac.il

Socio-ecological networks (Naama Sadan & Yonat Rein-Sapir – Geography)

Environmental issues are inherently systemic. Many of the policies that address them occur globally but are implemented locally. We are researchers who care deeply and are involved with actions and locally grown initiatives advancing socio-ecological causes, seeking methodologies that take into consideration practitioners' voices and relationships. We strive to understand the policy in its context. This group will investigate the emerging concept of network analysis and how it can allow a systemic look into environmental initiatives, considering existing local factors and connections.

We aim to create a diverse group of researchers from broad fields investigating local initiatives and social-environmental topics from many angles. We will address diverse topics as policy implementation, social networks, local governance, institutional theory, etc. The group aims to offer a space for conversation and interchange of the main issues related to socio-environmental initiatives and a platform for researchers to present their work and receive comments from their peers. The group will meet monthly with a predefined theme, a reading list, and scholars with relevant expertise to initiate a discussion. At the end of every session, we will write a report on the session's contribution to our understanding of local socio-ecological initiatives. We aim to collect these reports into an essay about using network frameworks to conceptualize socio-ecological initiatives. The essay will be circulated between the members of the group and we aspire to publish it. Research Students interested in the topic are welcome to join and bring academic knowledge, field expertise, or just some open-mindedness to the group!

For more information, please contact:

naama.sadan@mail.huji.ac.il / yonat.rein@mail.huji.ac.il

 

18) ביולוגיה, כימיה והדוקטורנטים שביניהם (רוסי פסלר – ביוכימיה וביולוגיה מולקולרית)

ביוכימיה היא מדע החוקר תהליכים כימיים ותכונות כימיות הקשורים ליצורים חיים, אולם היא מקיפה הרבה יותר מכך. תחום הביוכימיה כולל מגוון רחב של תחומי ידע כגון חקר של אורגניזמים, מקרומולקולות, מסלולים, ושיטות מחקר שונות. מפני שהביוכימיה היא נגזרת של הביולוגיה והכימיה, היא משלבת תחומים אקדמיים מגוונים ביותר – החל בכימיה אורגנית ופיזיקלית ועד לביולוגיה מולקולרית ומבנית. לפיכך ישנה חשיבות עצומה לשילוב של שיטות, גישות ורעיונות שונים במהלך עבודת הדוקטורט על מנת ליצור מחקר מצליח בתחום כה אינטגרטיבי.

לקבוצת דיון זו שתי מטרות – מצד אחד להפגיש סטודנטים מתתי-התחומים השונים, החל מהמכון לכימיה ועד למדעי החיים, וכן להכיר את המעבדות השונות הקיימות באוניברסיטה העברית. נתמקד בהיכרות כללית עם נושאי המחקר של המעבדות השונות, השיטות בהן הן משתמשות והמכשור העומד לרשותן, בתקווה שזה יפתח אפיקים נוספים של מחקר לסטודנטים ויוביל לשיתופי פעולה נוספים בין המעבדות.

כמובן שבנוסף להצלחות ישנם גם לא מעט כישלונות המניעים את המחקר קדימה, ולכן מטרה נוספת של הקבוצה היא לתמוך ולתת מענה לסטודנטים בשלבי מחקר שונים, על מנת לכוון, לעודד ולחלוק ידע וניסיון קודם של סטודנטים אחרים. הקבוצה תשמח לתת במה לסטודנטים שרוצים לתרגל הצגת מצגות, פוסטרים ורעיונות כלליים מעבודת המחקר שלהם, ולתת אוזן קשבת לבעיות העולות בין אם במחקר עצמו ובין אם בעניינים אישיים העולים במהלך הדוקטורט.

למידע נוסף, אנא צרו קשר: rosi.fassler@mail.huji.ac.il

The BioChem Think-Tank) Rosi Fassler – Biochemistry and Molecular Biology)

Biochemistry is the study of chemical processes relating to living organisms, however it is so much more. Currently, Biochemistry encompasses a wide range of interdisciplinary research including different organisms, macromolecules, pathways, and techniques. Due to it being a sub-discipline of both biology and chemistry, Biochemistry is in itself incorporative of different academic fields, ranging from organic and physical chemistry all the way to molecular and structural biology. Thus, it is important to combine different techniques, approaches, and ideas in order to successfully continue one’s research in such an integrative field.

This discussion group aims to create a network of students from different fields at the Chemistry and Life Science Institutes, familiarize them with one another and with the different labs and techniques that are at their disposal. We will focus on different approaches and machinery employed by the different labs, in the hope that this will open new research angles and lead to inter-disciplinary partnerships.

The second and most important aim of this group is to create a safe space and moral support group for fellow PhD candidates at different stages of their research, create collaborations between the candidates, and build long-lasting connections for future employment options. The group is happy to provide a platform for students who want to practice presenting presentations, posters, and general ideas of their research work, as well as to discuss different problems that arise throughout the PhD, whether professional or personal.

For more information, please contact: rosi.fassler@mail.huji.ac.il

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה