< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: הקיבוץ לקראת 2030 - סדרת מפגשים להשקת הספר "קיבוץ 2020" בגרסה עברית ואנגלית [מקוון] מפגש ראשון=1.12.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0111710/

יד טבנקין והמכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה שמחים להודיע על מפגשי עיון להופעת הספר "קיבוץ 2020" בעברית ובאנגלית.

הספר נערך על ידי פרופ' אליעזר בן רפאל וד"ר אורנה שמר, וכולל מאמרים שנכתבו במיוחד לספר.

במפגש העיון הראשון יברך שר אלון שוסטר, שר החקלאות.

את הספר תציג ד"ר ארנה שמר.

יו"ר המפגש הוא פרופ' חזי דר, שידבר על התנהלות ארגונית במעבר לקיבוץ המתחדש.

בהמשך –

עו"ד מירב ניב – סטטוסים וריבוד בקיבוץ,

ד"ר חבצלת אריאל – בין ניכור להזדהות.

מגיב: ניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית.

קישור לזום https://zoom.us/j/92777107921?pwd=ZVN3dmYxMHV4bVcyWlhuY0hCR1hYdz09‏

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה