אירוע // מפגש: לספר - נוודי הים התיכון. מחקרים לכבודה של מיכל ארצי [חיפה, מקוון] 26.11.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0111511/

Dear Friends and Colleagues

We are happy to invite you to a scholarly meeting to celebrate the publication of:

Nomads of the Mediterranean: Studies in Honor of Michal Artzy

Thursday, November 26th, 6.00 pm Jerusalem time, 12.00 pm EDT

Join us through ZOOM via this link:

https://zoom.us/j/98751874369?pwd=a0dManIzTkJMVGxkb2xRKzkyRU8wQT09

Program:

Sue Sherratt, University of Sheffield

Opening: Michal and the Mediterranean

6.00 – 6.15 pm

Nicolle Hirschfeld, Trinity University, San Antonio, Texas

Tinker, Hoarder, Sailor, Who and Why?

6.15 – 6.35 pm

Break

6.35 – 6.40 pm

Philipp Stockhammer, Ludwig Maximilian, University of Munich

Population Dynamics in the Central and Southern Levant during the 2nd and 1st millennium BCE.

6.40 – 7.00 pm

Ayelet Gilboa and Assaf Yasur-Landau, University of Haifa, responses and Q&A

7.00 – 7.30 pm

https://zoom.us/j/98751874369?pwd=a0dManIzTkJMVGxkb2xRKzkyRU8wQT09

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה