< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב לספר: מרטין בובר - מעבר לזהויות - הרלבנטיות של בובר לחברה הישראלית היום. לכבוד הביוגרפיה של מרטין בובר (פול מנדס פלור) ותרגום "ארץ לשני עמים" לערבית [ליאו בק, מקוון] 18.11.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0111303/

מכון ליאו בק ירושלים בשיתוף ארגון יוצאי מרכז אירופה מזמין אתכם לערב לרגל צאתה לאור של הביוגרפיה של מרטין בובר מאת פול מנדס פלור והתרגום לערבית של ספרו של בובר 'ארץ לשני עמים'.

בספרו 'ארץ לשני עמים' מעלה בובר נושאים וסוגיות שמשקפים דיון שהתקיים בזמנו בשאלת הדו-קיום היהודי ערבי בארץ ישראל. ברקע עמדה השאלה איך אמורה להתקיים בארץ ישראל חברה המאפשרת קיום משותף של שני עמים, שלהם תרבות שונה ואורח חיים שונה, תוך הבטחת אפייה ההומני-ליברלי של המדינה. עמדותיו של בובר נדחו בזמנו אך השאלות והטעונים שהוא העלה תקפים היום לא פחות – ואולי אף יותר – משהיו אז.

תשובות או כיוונים לשאלות אלו אצל בובר עצמו ניתן למצוא בעקרון אחר של שיטתו הפילוסופית – הדיאלוג, כפי שפיתח בספרו 'אני – אתה'. בובר, שפיתח את העיקרון הדיאלוגי שלו על היחסים הבין-אישיים, החיל אותו גם על היחסים בין קבוצות שונות.

לדיון ברלבנטיות של שאלות אלה לחברה הישראלית היום הזמנו כמה דוברים ודוברות. ביקשנו מהם לא בהכרח לעסוק בבובר עצמו אלא בשאלות הקשורות בדרכים לחיים ביחד במרחב משותף, הן במישור האישי והן בזה החברתי.

הערב יתקיים ביום רביעי ה-18 בנובמבר 2020 בשעה 19:00, בשידור חי בעמוד הפייסבוק שלנו!

האירוע יתקיים בשפה העברית.

קישור לאירוע בדף הפייסבוק:

https://www.facebook.com/leobaeckjerusalem/posts/3728803287172266

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה