אירוע // הרצאה: ניהול מצבי חירום בישראל: לקראת דוקטורינה ישראלית ומסגרת רגולטורית כוללת (עלי זלצברגר, רוברט נויפלד) (סדרת סמינרים) [מינרבה מצבי קיצון, מקוון] 11.11.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0110810/

הרצאה של מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון בשיתוף עם מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום, אוניברסיטת חיפה. הקישור לאירוע ופרטים נוספים מופיעים בכתובת הבאה: https://minervaextremelaw.haifa.ac.il/index.php/en/32-center-events/400-2020-11-04-16-48-37

הכניסה בחינם

כותרת ההרצאה: ניהול מצבי חירום בישראל: לקראת דוקטורינה ישראלית ומסגרת רגולטורית כוללת.
הרצאתם של פרופ' עלי זלצברגר, ראש מרכז מינרבה וד"ר רוברט נויפלד, עמית מחקר פוסט-דוק במרכז מינרבה
תמצית:
ההרצאה עוסקת בהעדר חוק חירום מקיף בישראל, הנשען על דוקטרינה- תפיסה שלטונית-ניהולית ברורה, הוליסטית וחד משמעית בנוגע למענה לחרום. ההרצאה תתייחס לנגזרות הפוליטיות, חוקתיות וארגוניות של מצב זה ותמליץ על פתרונות להגברת המשילות בניהול מצבי חירום

יום רביעי, 11.11.2020 בין השעות 14:30-16:00

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה