< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדרת אירועים: חשיפה למזרח: מפגשים עם סגל המחלקה לערבית [אונ בר-אילן, מקוון] (מפגש ראשון=24.11.20)

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0110711/

חשיפה למזרח:

מפגשים עם סגל המחלקה לערבית באוניברסיטת בר-אילן

 

סדרת הרצאות לקהל הרחב בפלטפורמת ZOOM בעריכת ד"ר דורית גוטספלד.

המפגשים יתקיימו בימי שלישי בין השעות 18:00-17:00 במהלך שנת הלימודים תשפ"א.

ההרצאות תועברנה בשפה העברית ואינן דורשות ידע מקדים בשפה הערבית.

 

סמסטר א

 

24.11.2020 ד"ר שרון שטרית-ששון // פמיניזם בספרות הערבית המודרנית

ההרצאה תדון בהתפתחותה של הספרות הערבית המודרנית הנכתבת בידי נשים. ההרצאה תדגים את המגמות המאפיינות את הכתיבה הערבית הפמיניסטית בעשורים האחרונים, תוך עיון בטקסטים ודיון בנושאי הכתיבה ובטכניקות השונות להבעת המסרים של הסופרות.

 

22.12.20 ד"ר מרדכי קידר // להבין את המתרחש במזרח התיכון

ההרצאה תסקור את האירועים העכשוויים במזרח התיכון, תוך התייחסות להקשר הרחב יותר בזירה הבין-ערבית והבין-לאומית. ההרצאה תשיב על השאלה: מדוע ההתרחשויות האלו קורות דווקא עכשיו והאם הן יכלו לקרות בתקופות או בזמנים אחרים?

 

19.1.2021 ד"ר גיא רון-גלבוע // שלמה, הרוח, הנמלה והארמון הנטוש: בעקבות נדודיו של סיפור

סביב דמותו של שלמה המלך נרקמו אין-ספור סיפורים במרוצת הדורות. ההרצאה תעסוק בגלגוליו של סיפור אחד שהשתמר בנוסחים שונים בערבית ובעברית. בהרצאה זו נתחקה אחר גלגוליו של הסיפור החל מהנוסחים הערביים הקדומים שלו ועד כניסתו למחזור החיים של הספרות העברית החדשה. בהרצאה נשאל כיצד התפרש הסיפור בידי מספרים וקוראים (או שומעים) בני קהילות דתיות ולשוניות שונות.

 

סמסטר ב

 

6.4.2021 ד"ר מירב נדלר-עקירב // הפולמוס הקראי-רבני בפרשנות המקרא בימי הביניים

הקראי יפת בן עלי, אשר פעל בין המאות 11-10, חיבר פירושים לכל ספרי המקרא. ההרצאה תתמקד בפירושו של יפת בן עלי לספר מלאכי, החותם את ספרי הנבואה, בו בוחר יפת להרחיב באשר לפשעיהם ולחטאיהם של רבנים בני זמנו.

 

11.5.2021 ד"ר בסיליוס בוארדי // קווים לדמותה ולהתפתחותה של השירה הערבית בישראל

ההרצאה תעקוב אחר התפתחותה של השירה הערבית המודרנית בישראל ותציג את הקשר הקיים בין שירה זו לשיח הדתי, החברתי והפוליטי בישראל. ההרצאה תדגים כיצד השירה הערבית המודרנית בישראל ממערערת על המצב הקיים ומציעה מערכת מוסרית ואפיסטמולוגית חלופית, אשר תכליתה להוציא את האדם הערבי מתוך הקיפאון המחשבתי בו הוא שרוי.

 

8.6.2021 פרופ' ליבנת הולצמן // הקוראן במרחב הדיגיטלי: עיון בכתב קודש במאה ה-21

הקוראן הוא כתב הקודש של מאמיני האסלאם, הדת שייסד הנביא מוחמד בחצי האי ערב במאה השביעית לספירה. על-פי המסורת המוסלמית, האל שלח את המלאך גבריאל לנביא מוחמד, כדי שימסור לו את פרקי הקוראן במסגרת סדרה של התגלויות. הקוראן התחיל את דרכו כטקסט שהועבר בעל-פה, ונחתם כספר רק כעשרים שנה לאחר מותו של הנביא. ההרצאה תסקור את נוכחותו המורגשת של הקוראן במרחב הציבורי ואת מעמדו האיקוני בתרבות האסלאם. ההרצאה תתמקד בייצוגיו הוויזואליים והשימושיים של הקוראן במרחב הדיגיטלי במאה ה-21 ובקשר בין ייצוגים אלה לתפיסת הקוראן כנצחי וכבלתי-נברא.

 

 

קישור ל-ZOOM (עבור כל המפגשים): https://us02web.zoom.us/j/7231606921

להרשמה לסדרה לחצו כאן: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FE4jYYdbZ0usGY_qqLqPEiBOsnXZ2gVBp43JI6If8HJUMU4yNFBBNzU4VDBPMk5ZVVNWSVZZV0lCMi4u

קישור לפוסטר: https://arabic.biu.ac.il/files/arabic/shared/sdrt_hrtsvt_lqhl_hrkhb.pdf

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה