< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדרת הרצאות: אגף החפירות - פרקים בתולדות המשטרה (שלומי שטרית) [מקוון] (מפגש ראשון=12.11.20)

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0110710/

צוות בית המורשת שמח להזמין אותך לסדרת הרצאות מקוונות מרתקות, שחושפות פרקים עלומים מתולדות המשטרה בישראל – ובעולם.

ההרצאות ייערכו מדי שבוע, ביום חמישי בערב. כל הרצאה תעסוק בפרשייה, יחידה או דמות מסויימת, תוך הצגת ההיסטוריה של החברה הישראלית דרך עיניהם של כחולי המדים.

ההשתתפות פתוחה לקהל הרחב, ללא תשלום. להרשמה, יש להיכנס לקישור המצורף להודעה זו.

המפגשים לחודש נובמבר 2020:

“למה משטרה?” – הגורמים והסיבות שיצרו את המשטרה המודרנית. רפ”ק ד”ר שלומי שטרית, יום חמישי, 12.11, 20:00.

“הסמטאות כולן שלו” – הניסיון הישראלי לאמץ את שיטור המקופים בשנות ה-60 וה-70. רפ”ק אורי קוסובסקי, יום חמישי, 19.11, 20:00.

“לשמור על הצורר” – סיפורה של יחידת “אייר”, שהייתה אמונה על שמירתו של אדולף אייכמן בישראל. פקד ד”ר יוסי המי, יום חמישי, 26.11, 20:00.

https://www.policemuseum.org.il/he/agaf_hafirot/

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added