< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: בחירות קשות - שולחן עגול וירטואלי בנושא הבחירות בארה"ב [אוניברסיטת תל אביב] 2.11.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0103130/

 

התוכנית הרב-תחומית במדעי הרוח והחוג לאנגלית ולימודים אמריקאיים באוניברסיטת תל אביב

מזמינים לשולחן עגול וירטואלי בהשתתפות מורים ותלמידים.

ערב הבחירות לנשיאות בארה"ב – מהדרמטיות ורוויות היצרים שהיו, נקיים שולחן עגול של מרצים וסטודנטים לדיון באירוע מזווית בלתי שגרתיות.

האירוע יתקיים במתכונת של הרצאות קצרות בנות 7 דקות כל אחת, ולאחריהן שאלות ותשובות מהקהל.

בתוכנית:

פתיחה: ד"ר ננה אריאל וד"ר גל הרץ | Poopers Party

מסביב לשולחן:

  • ד"ר יואב פרומר | רגע של התחדשות? נרטיבים של שקיעה ותחייה
  • שירה חייט ונעם ברעם | Culture-Pop & President The
  • ד"ר יובל קרמניצר | בחזרה ל״נורמליות״? לא תודה! סמכותנות, ממשליות, והבוקר שאחרי
  • ד"ר חיים דעואל לוסקי | כמו שעון אנלוגי מקולקל
  • מיה קליין | Lock ‘em Up! Trump and Women
  • ד"ר הדס כהן | כשמצב חירום הופך לנורמה – גזע ומגדר בבחירות
  • איתמר קציר | אסור לא לערבב פוליטיקה וספורט

מתי: יום שני, 2.11, בשעה 18:00

קישור לזום – https://us02web.zoom.us/s/86811698078

הכניסה חופשית, מוזמנות ומוזמנים להצטרף ולהרגיש קצת קמפוס

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה