< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: הציונות, ישראל והמזרח: בין היסטוריה לאקטואליה - ערב השקה לספר "אנשים אחים אנחנו - הפניה מזרחה בהגות הציונית" (חנן חריף) [יד בן צבי, מקוון] 26.10.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0102411/

הציונות, ישראל והמזרח: בין היסטוריה לאקטואליה

ערב השקה לספרו של ד"ר חנן חריף:

"אנשים אחים אנחנו – הפניה מזרחה בהגות הציונית"

משתתפים

יו“ר: פרופ‘ אמריטוס ישראל ברטל, החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים

מר עמית לוי, מנחה

פרופ' מרים פרנקל, החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים
הגישה ה'פן אברהמית' של משה אייזמן (1893-1847) ותקדימיה בימי הביניים

פרופ' הלל כהן, החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית בירושלים
איזה אחים ואיזה נעליים

ד"ר הילה שלם בהרד, מרכז עזריאלי ללימודי ישראל במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
דימוי ושייכות בתודעה הפן-מזרחית

תגובה ודברי סיכום:

ד"ר חנן חריף, סגן ראש מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח; בית הספר לתלמידי חו“ל באוניברסיטה העברית בירושלים; מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
תגובה ודברי תודה

יום שני, ח‘ בחשוון תשפ“א, 26 באוקטובר 2020 ,בשעה 18:30

האירוע יתקיים בזום

להרשמה לחצו כאן.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה