< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדרת מפגשים: מפגשי חשיבה בנושא הוגנות מגדרית במכללות האקדמיות המתוקצבות בישראל [בית ברל, מקוון]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0102410/

במסגרת פרויקט Horizon2020 – CHANGE להוגנות מגדרית במדע ובאקדמיה תערך סדרה של ארבעה מפגשים בנושא קידום הוגנות מגדרית במכללות האקדמיות המתוקצבות בישראל.

המפגשים מיועדים לחברי/חברות סגל אקדמי בכל הדרגות ו/או למתעניינים.ות ולעוסקים.ות בשוויון מגדרי באקדמיה.

מועדי המפגשים (בזום):

ימי ה' 10:00-14:00 בתאריכים 19/11/20, 7/1/21, 4/3/21, 6/5/21

טופס הרשמה למפגש בודד או לכל הסדרה 

ימי ה' 10:00-14:00 בתאריכים 19/11/20, 7/1/21, 4/3/21, 6/5/21

מנחת הסדרה – ד"ר חנה חימי, מרצה בכירה ויועצת הנשיאה להוגנות מגדרית, המכללה האקדמית בית ברל

https://www.change-h2020.eu/bilder/CHANGE_BBC_SH_WS_invitation.pdf

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה