< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: פרופסור מ"י קיסטר ומורשתו [האקדמיה למדעים, מקוון] 4.11.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0102220/

הציבור מוזמן לצפות בערב עיון מקוון בנושא

פרופ' מאיר יעקב קיסטר ומורשתו

לציון מלאת 10 שנים לפטירתו

 

ביום רביעי, י"ז בחשוון תשפ"א, 4 בנובמבר 2020, בשעה 17:00

 

ברכות: פרופ' נילי כהן, נשיאת האקדמיה

יושב ראש: פרופ' יוחנן פרידמן, חבר האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

17:00 מושב ראשון

 

פרופ' אורי רובין, אוניברסיטת תל אביב

מפעלו המדעי של פרופ' מאיר י. קיסטר

 

ד"ר יוסף ויצטום, האוניברסיטה העברית בירושלים

קוראן משוכתב – טיפולו של אל-סדי (מת ב-745) בסיפור יוסף

 

פרופ' לבנת הולצמן, אוניברסיטת בר-אילן

מוחמד בן ג'ריר אל-טברי (מת ב-923) וחדית' הישיבה על הכס: ממצאים חדשים

 

18:30 – 19:00 הפסקה

 

19:00 מושב שני

יושב ראש: פרופ' יוחנן פרידמן

 

ד"ר מיכאל אבשטיין, האוניברסיטה העברית בירושלים

"מי שעומד מאחורי ומלפני ומצדדי": עיונים במסורת מיסטית ופרשנויותיה בספרות הצופית הקלסית

 

ד"ר אמיר לרנר, אוניברסיטת תל אביב

"הַשָּׁמַיִם בְּלֹא עַמּוּדִים וְהָאָרֶץ עַל מֵי גְלִידִים": הדהודי לבטים מן הקוסמוגוניה היהודית העתיקה בספרות הערבית של ימי הביניים

 

ישודר בשידור חי באתר האקדמיה למדעים www.academy.ac.il

https://www.academy.ac.il/Index/Entry.aspx?nodeId=741&entryId=21259

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה