< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: אמונה ולידה: על דת ומיילדות (סדרת בין דת לרפואה) [ירושלים, מקוון] 27.10.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0102100/

אמונה ולידה: על דת ומיילדות

הקונכייה, המיילדת והרופא המלומד: מיילדות באסתאנבול ובסלוניקי במפנה המאה ה-20
אנאבלה אספרנסה, האוניברסיטה העברית

מיילדות כמתווכות ידע ותרבות באשכנז בימי הביניים
פרופ’ אלישבע באומגרטן, האוניברסיטה העברית

הפרדת יולדות במחלקות יול דות בבתי חולים בישראל בצל הקורונה ולפניה
ד”ר ניהאיה דאוד, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

המפגש האחרון בסדרה יוקדש לראשית החיים, ללידה. שלוש חוקרות ידברו על תינוקות, יולדות, מיילדים ומיילדות, היום ובעבר: כיצד מיילדות יהודיות היוו גשר תרבותי באשכנז בימי הביניים? מה קרה בקהילה היהודית למקצוע המיילדותּ הנשי כאשר הרופא הגבר נכנס לחדר הלידה באיסטנבול של תחילת המאה ה 20- ? כיצד השתנתה המדיניות להפרדת יולדות בבתי חולים בישראל בעקבות הקורונה? ועד כמה שיקולים דתיים ואמוניים השפיעו ועודם משפיעים על אירוע הלידה?

27.10.20, 21:00-19:30

קישור

https://zoom.us/j/95702611121

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added