מחקר ולימודים // תזכורת // לקבוצת מחקר: יהודים, חינוך חדשני ובנין לאום: מבט מישראל על המרחב הדובר גרמנית בעת החדשה המאוחרת (מרים סמט) [ליאו בק, מקוון] דדליין=18.11.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0101910/

קול קורא להשתתפות בקבוצת מחקר

יהודים, חינוך חדשני ובנין לאום: מבט מישראל על המרחב הדובר גרמנית בעת החדשה המאוחרתל

העת החדשה הביאה עימה הבטחות לחינוך חדש. העיסוק הפילוסופי בדרכי ההכרה של המוח האנושי, התבססותה של הפסיכולוגיה וחקר התפתחות הנפש כמדע, השתרשותו של רעיון השוויון האזרחי והתפתחותה של מדינת הלאום – כל אלה תבעו מחשבה על דרכי ההתנהגות של ילדים רכים בשנים כמו גם של בני נוער, והולידו אידיאולוגיות ובהתאם גם פרקטיקות שונות ליישומן. החינוך, כשיח וכפרקטיקה, היה לאחד מסימניה של המודרנה, היסטורית ומהותית. רוח זו לא פסחה על העולם היהודי והשינויים שתבעה הצמיחו יוזמות פנים קהילתיות ועל-קהילתיות לשינוי פני החינוך המסורתי. בתוך תהליכים אלו ניתן לכוון זרקור אל המרחב הדובר גרמנית, אשר במהלך מאתיים וחמישים השנים האחרונות היה למרכז של פיתוח רעיונות פדגוגיים, שיטות הוראה, ומיסוד מערכת חינוך אזרחית, והשפעתו ניכרת הרבה מעבר לגבולותיו הגיאוגרפיים.

קבוצת המחקר תעסוק בחשיבות של המרחב הדובר גרמנית להיסטוריה של החינוך בכלל, ולחינוך היהודי והישראלי בפרט, תוך דגש על בחינת אספקטים טרנס-לאומיים, היסטוריה מקומית, מעברי ידע וסוכניו, התבססות פרופסיות, יצירת רשתות מקצועיות ואחרות וקשרי השחקנים בהן, ומתוך מודעות למתודולוגיה של היסטוריות שזורות (Entangled Histories) התופסת מקום מרכזי כיום בתת הדיסציפלינה של ההיסטוריה של החינוך. המבט והניתוח שמציעות ההיסטוריות השזורות מבקשים להתעלות מעל המסגרת הלאומית שהכתיבה את כתיבת ההיסטוריה במשך עשורים ארוכים, תוך מודעות לכל ההקשרים של תהליכי בניית לאומים ומלמדים על ההיברידיות של היווצרות המוסדות הלאומיים עצמם.

אנו מזמינים חוקרות וחוקרים כמו גם תלמידות מחקר אשר עוסקות במרחב הדובר גרמנית, בעולם היהודי או בישראל מראשית העת החדשה ועד היום, ותחומי המחקר שלהן משיקים לסוגיות של חינוך, השכלה גבוהה, מעברי ידע, פדגוגיה ובנין לאום, תהליכי התמסדות (ושינוי) במערכות חינוך אזרחיות, להגיש מועמדות להשתתפות בקבוצה. מפגשי הקבוצה ישמשו לדיונים מתודולוגיים, לשיתוף במחקר של המשתתפות ולהזמנת דוברות אורחות, מתוך כוונה להעמיק בקרב הקהילה המחקרית דוברת עברית את העיסוק בהיסטוריה של החינוך וקשירת המרחב הדובר גרמנית אליה וכן גם מתוך מטרה ליצור פרסום משותף בתום עבודת הקבוצה. הקבוצה תיפגש אחת לחודש, ובסך הכול תשע פגישות, באמצעות "זום", בימי רביעי בשעה 9:30 בבוקר, החל מה-18 בנובמבר.

סטודנטים לתואר שני ושלישי שישתתפו בקבוצה יקבלו מלגה סמלית ממכון לאו בק על השתתפותם השוטפת במפגשים.

המעוניינים.נות מתבקשים לשלוח את תיאור מחקרם וביוגרפיה קצרה, באורך של עד שני עמודים, לכתובת המייל של המכון: leobaeck@leobaeck.org

ראשת הקבוצה: ד"ר מרים סמט

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה