< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: מציאות משותפת - מטפלים מרחוק בימי קורונה (אורית נוטמן-שורץ) [מקוון] 21.10.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0101701/

שלום לכולם,
אנחנו שמחות להזמין אתכם להרצאה הראשונה בסמסטר חורף, בסדרת ההרצאות של מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום.
אנחנו פותחים את הסמסטר בהרצאתה של פרופ' אורית נוטמן-שורץ: "מציאות משותפת" – מטפלים מרחוק בימי קורונה.
ההרצאה תתקיים ביום רביעי, 21.10.2020 בשעה 14:15 במרחב הווירטאלי בזום, בכתובת:
מצורפת הזמנה (ראו גם באתר בקישור כאן). נשמח לעזרה בהפצה.
תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה