< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדרת מפגשים: סוגיות אקטואליות ביהדות זמננו (עמוס גולדברג) [מקוון]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0101404/

מכון המחקר ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן
סדרת מפגשים – סמסטר א

סוגיות אקטואליות ביהדות זמננו

מפגש ראשון בזום: יום ראשון, 1 בנובמבר 2020, י"ד חשוון תשפ"א, בשעה 20:00
בשיתוף מרכז מנדל סכוליון בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח
יהדות ארצות הברית ומשבר הליברליזם – ערב בחירות 2020
דברי פתיחה: פרופ' עמוס גולדברג, האוניברסיטה העברית בירושלים
רב שיח בהשתתפות: פרופ' אלי לדרהנדלר, האוניברסיטה העברית בירושלים; ד"ר אלי קוק, אוניברסיטת חיפה; פרופ' אלישבע באומגרטן, האוניברסיטה העברית בירושלים
מנחה: פרופ' מנחם בלונדהיים, האוניברסיטה העברית בירושלים

מפגש שני בזום: יום ראשון, 29 בנובמבר 2020, י"ג כסלו תשפ"א, בשעה 20:00
פרשת ילדי תימן: המחלוקת המחקרית
תינוקות, בירוקרטיה והעליה הגדולה
פרופ' יחיאל מ. בר אילן, בי"ס לרפואה אוניברסיטת תל אביב, מנהל אקדמי המיזם למשפט רפואי וביואתיקה, הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל אביב
פרשת ילדי תימן: מהגרסה הממסדית לתיאור רב-קולי
ד"ר נתן שיפריס, מכון המחקר ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים
מנחה: פרופ' עמוס גולדברג, ראש מכון המחקר ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים

מפגש שלישי בזום: יום חמישי, 24 בדצמבר 2020, ט' טבת תשפ"א, בשעה 18:00
בשיתוף מכון ליאו בק לחקר ההיסטוריה והתרבות היהודית-גרמנית, המדור לתיעוד בעל פה והאגודה הישראלית לתיעוד בעל פה
בין בידוד חברתי לערבות הדדית:
עדויות של יהודים בגיל השלישי בזמן קורונה
ד"ר שרון ליבנה, המדור לתיעוד בעל פה שבאוניברסיטה העברית ומכון ליאו בק
ד"ר מרגלית בז'רנו, האוניברסיטה העברית, האגודה הישראלית לתיעוד בעל פה

מפגש רביעי בזום: יום ראשון, 2 במאי 2021

מפגש חמישי בזום: אירוע // וובינר: להגדיר אנטישמיות: ציפיות וסברות מוטעות (סדרת סוגיות אקטואליות ביהדות זמננו) [ון ליר & יהדות זמננו העברית, מקוון] 9.5.21

—————————————————————————————————————-

פוסטר: https://drive.google.com/file/d/19jefmR2gcUhDDrw_WggLSd8OJM3HSgvS/view

קישורים לזום:

https://huji.zoom.us/j/83638101393?pwd=c2pRd3ZDUkNZY3dxYjdlMHlFZktmUT09

https://huji.zoom.us/j/83011616322?pwd=WXNuMUk0ZzFneGZ4c1RyeUNkWlUwdz09

https://zoom.us/j/97350790164

מפרסם ההודעה
בלהה שילה bilha.shilo@mail.huji.ac.il
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה