אירוע // סדרת מפגשים: סוגיות אקטואליות ביהדות זמננו, סמסטר א' (עמוס גולדברג) [מקוון]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0101404/

מכון המחקר ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן
סדרת מפגשים – סמסטר א

סוגיות אקטואליות ביהדות זמננו

מפגש ראשון בזום: יום ראשון, 1 בנובמבר 2020, י"ד חשוון תשפ"א, בשעה 20:00
בשיתוף מרכז מנדל סכוליון בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח
יהדות ארצות הברית ומשבר הליברליזם – ערב בחירות 2020
דברי פתיחה: פרופ' עמוס גולדברג, האוניברסיטה העברית בירושלים
רב שיח בהשתתפות: פרופ' אלי לדרהנדלר, האוניברסיטה העברית בירושלים; ד"ר אלי קוק, אוניברסיטת חיפה; פרופ' אלישבע באומגרטן, האוניברסיטה העברית בירושלים
מנחה: פרופ' מנחם בלונדהיים, האוניברסיטה העברית בירושלים

מפגש שני בזום: יום ראשון, 29 בנובמבר 2020, י"ג כסלו תשפ"א, בשעה 20:00
פרשת ילדי תימן: המחלוקת המחקרית
תינוקות, בירוקרטיה והעליה הגדולה
פרופ' יחיאל מ. בר אילן, בי"ס לרפואה אוניברסיטת תל אביב, מנהל אקדמי המיזם למשפט רפואי וביואתיקה, הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל אביב
פרשת ילדי תימן: מהגרסה הממסדית לתיאור רב-קולי
ד"ר נתן שיפריס, מכון המחקר ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים
מנחה: פרופ' עמוס גולדברג, ראש מכון המחקר ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים

מפגש שלישי בזום: יום חמישי, 24 בדצמבר 2020, ט' טבת תשפ"א, בשעה 18:00
בשיתוף מכון ליאו בק לחקר ההיסטוריה והתרבות היהודית-גרמנית, המדור לתיעוד בעל פה והאגודה הישראלית לתיעוד בעל פה
בין בידוד חברתי לערבות הדדית:
עדויות של יהודים בגיל השלישי בזמן קורונה
ד"ר שרון ליבנה, המדור לתיעוד בעל פה שבאוניברסיטה העברית ומכון ליאו בק
ד"ר מרגלית בז'רנו, האוניברסיטה העברית, האגודה הישראלית לתיעוד בעל פה

פוסטר: https://drive.google.com/file/d/19jefmR2gcUhDDrw_WggLSd8OJM3HSgvS/view

קישורים לזום:

https://huji.zoom.us/j/83638101393?pwd=c2pRd3ZDUkNZY3dxYjdlMHlFZktmUT09

https://huji.zoom.us/j/83011616322?pwd=WXNuMUk0ZzFneGZ4c1RyeUNkWlUwdz09

https://zoom.us/j/97350790164

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה