< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: ריפוי מקודש: רפואה באתרי פולחן ועלייה לרגל (סדרת בין דת לרפואה) [מקוון] 13.10.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0100700/

בקשת מרפא במקומות קדושים: עמדת ההלכה המוסלמית, פרקטיקות היסטוריות, ואתנוגרפיה פלסטינית
פרופ' דניאלה טלמון-הלר, אוניברסיטת בן-גוריון

בין קבר רחל להדסה עין כרם: רפואה, פריון ומאגיה
ד"ר ליאה טרגין-זלר, אוניברסיטת קיימברידג' והטכניון

שד, נכה יהודי וקדוש נוצרי: האם יהודים התרפאו בקברי הקדושים הנוצרים?
פרופ' אפרים (אפי) שה ם-שטיינר, אוניברסיטת בן-גוריון

מאמינים משלוש הדתות הגדולות עלו ועודם עולים לרגל למקומות קדושים כדי
לבקש מזור לחוליהם. כיצד עלייה לרגל מעניקה רפואה? האם קדושים נוצרים
יכולים לרפא חולים יהודים? כיצד עוזרת רחל אימנו בטיפולי הפרייה מלאכותית?
מה אומרת ההלכה המוסלמית על ביקורים אצל קדושים? שאלות אלו ואחרות ייענו
במפגש בין חוקרים על הממשק שבין האמונה והמיסטיקה לבין הבריאות והריפוי
באתרים מקודשים.

https://zoom.us/j/95702611121

13.10.20, 21:00-19:30

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה