< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדרת מפגשים: מבט משפטי על איזונים ובלמים בדמוקרטיה הישראלית. סדרת הרצאות בחסות כתב העת "עיוני משפט" [משפטים ת"א, מקוון] מפגש שני ושלישי=12-13.10.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0093003/

מבט משפטי על איזונים ובלמים בדמוקרטיה הישראלית
סדרת הרצאות בחסות כתב העת "עיוני משפט"

להרשמה למפגשים לחצו כאן

———-

מפגש שני: מבט תיאורטי על הדמוקרטיה הישראלית
12.10.20 | 09:00-13:00

09:00-10:00 מושב ראשון | יו"ר: עידן רייטר, עורך "עיוני משפט"
"האם יש לישראל חוקה? על דמוקרטיה הליכית ודמוקרטיה ליברלית"
פרופ‘ ברק מדינה, רקטור האוניברסיטה העברית.
מגיבים:
פרופ‘ עידו פורת, הפקולטה למשפטים, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
ד“ר ראיף זריק, מכון ון ליר בירושלים; מרכז מינרבה למדעי הרוח באוניברסיטת תל-אביב; הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו

10:00-11:00 מושב שני | יו“ר: אלאא חאג‘ יחיא, עורכת ”עיוני משפט“
"אזוריות" בדמוקרטיה הישראלית
פרופ‘ ישי בלנק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
ופרופ‘ יששכר רוזן-צבי, סגן דיקאן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
מגיב: ד“ר אורי אהרונסון, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

11:00-11:15 הפסקה

11:15-12:45 מושב שלישי | יו“ר: מעין ויסמן, עורכת ”עיוני משפט“
"המדינה הקואליציונית: ”חותמת הגומי“ ו“להקת המעודדות“ – על רמיסת הכנסת על-ידי הממשלה“
ד“ר מתן גוטמן, מרצה מן החוץ בבית הספר הארי רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי
"הלכת יולי אדלשטיין בראי היסטורי והשוואתי"
פרופ‘ רבקה ווייל, בית הספר הארי רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי

———-

מפגש שלישי
שומרי הסף בדמוקרטיה הישראלית
13.10.20 | 10:00-14:15

10:00-12:00 מושב ראשון | יו“ר: עידן רייטר, עורך "עיוני משפט"
המאבק על דמותו של בית המשפט העליון
"העבר המדומיין של בית המשפט העליון: השימוש בנרטיבים היסטוריים על-ידי מבקרי בית המשפט"
פרופ‘ רון חריס, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
מגיבים:
פרופ‘ מני מאוטנר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ‘ דניאל פרידמן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ‘ ליאורה בילסקי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ‘ איל בנבנישתי, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת קיימברידג‘, אנגליה; הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

12:00-12:15 הפסקה

12:15-14:15 מושב שני | יו“ר: שיר אביטל, עורכת ”עיוני משפט"
המאבק על תפקיד היועצים המשפטיים בכנסת ובמשרדי הממשלה
היועץ המשפטי לכנסת, הפרדת רשויות והליכי חקיקה
ד“ר איתי בר-סימן-טוב, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן
ועו“ד קרן הורוביץ, דוקטורנטית, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן; מנכ“לית מרכז רקמן
שרי-העל ושומרי הסף: היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה, 1948-2018
עו“ד אודי נוימן, דוקטורנט, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
הייתה או לא הייתה – האם תתכן הלכה שמעניקה ליועץ המשפטי לממשלה מונופול על הייצוג?
עו“ד אהרן גרבר, סגן ראש המחלקה המשפטית של פורום קהלת; דוקטורנט, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית
מגיבים:
עו“ד אבי ליכט, שותף במשרד ”מיתר“; לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה
פרופ‘ נטע זיו, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב

קישור לקובץ PDF

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה