< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: פלסבו: תפקיד האמונה בריפוי (סדרת בין דת לרפואה) [מקוון] 29.9.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0092329/

כיצד אמונה מרפאת את הגוף? מבט מימי הביניים
ד"ר נעמה כהן הנגבי, אוניברסיטת תל אביב

אפקטי פלסבו והבעיה ה"קלה"
פרופ ' ארנון לוי, האוניברסיטה העברית

חיפוש הבסיס הפיסיולוגי לקשר גוף נפש
פרופ ' אסיה רולס, טכניון, מכון טכנולוגי לישראל

חידת הקשר בין הגוף לנפש מעסיקה את המדע, הפילוסופיה והרפואה לאורך ההיסטוריה. האם התודעה היא חומר פועל בגוף? כיצד הדמיון מאיץ את הדם? האם פעימות הלב שפיעות על מצב הרוח? האם תפילה יכולה להבריא? חוקרי היסטוריה, פילוסופיה ומדע ישאלו כיצד הבינו בימי הביניים וכיצד מנסחים ומבינים היום את האופנים בהם מחשבות ורגשות יכולים להשפיע על היכולת של הגוף להתמודד עם מחלות ולעיתים אף ליצור אותן.

29.9.20, 21:00-19:30

קישור

https://zoom.us/j/96178291490

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה