אירוע // דיון: הדיפלומטיה האירופית והסכסוך הערבי-ישראלי: איך אירופה יכולה לקדם את השלום בצורה יעילה? [מקוון] 24.9.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0092002/

EU Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict: How Can Europe Effectively Promote Peace?

The Israeli Association for the Study of European Integration, Mitvim – The Israeli Institute for Regional Foreign Policies
and Friedrich Ebert Stiftung cordially invite you
to an online discussion

EU Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict:
How Can Europe Effectively Promote Peace?

 Thursday, September 24, 2020
15:30-17:00 Israel Time, 14:30-16:00 CET, 8:30-10:00 EDT
Via Zoom
To register, click here

Opening Remarks

Mr. Micky Drill, Project Manager, Friedrich Ebert Stiftung Israel Office

Dr. Nimrod Goren, Founder and Head, Mitvim Institute

Chair

Dr. Maya Sion-Tzidkiyahu, Co-President, IASEI;
Director of the Program on Israel-Europe Relations, Mitvim Institute

Speakers

Dr. Anders Persson, Linnaeus University (Sweden)
EU diplomacy and the Arab-Israeli conflict 1967-2019: Was the EU effective?

Prof. Joel Peters, Virginia Tech University (USA) and Mitvim Institute
The early decades of European diplomacy and the Arab-Israeli conflict

Prof. Raffaella A. Del Sarto, The Johns Hopkins University, SAIS Europe (Italy)
EU diplomacy and the Arab-Israeli conflict in recent decades

Adv. Gilead Sher, Chief of Staff to former Israeli PM Barak
and senior peace negotiator
An Israeli practitioner's view on the EU’s role in peace negotiations

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft71A8k-kiuVazH2raEKarw5e4N25xBbGwsUV5TK3GE5HzoA/viewform

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה