< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: הגוף החי והגוף המת: אנטומיה, תרומת איברים והשתלות (סדרת בין דת לרפואה) [מקוון] 15.9.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0090901/

ד"ר אורלי לואיס, האוניברסיטה העברית
ראשית ימי האנטומיה: מחקר, טאבו ופריצות דרך

ד"ר בני נוריאלי, האוניברסיטה העברית
גופות ובית הספר לרפואה בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל

הרב משה קליין, רב המרכזים הרפואיים ״הדסה ״
החיים והמוות, הגוף והנשמה ומה שביניהם

מה מעמדו של הגוף המת? האם הוא ישוב כפי שהוא בחיים אחרים? מי ועל סמך מה מחליט אם מותר לפתוח אותו ולהשתמש בו או בחלקיו? שיחה היסטורית ועכשווית על האופנים בהם אמונות ודתות משפיעות על היחס הרפואי לגוף המת ועל ההתמודדות עם העומדים למות ומשפחותיהם.

https://hansen.co.il/event/%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%93%d7%aa-%d7%9c%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%90%d7%94-%d7%9e%d7%a4%d7%92%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a2%d7%9b%d7%a9%d7%95%d7%95/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה