< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת // מפגש: טרגדיה, דרמה או קומדיה: להט״ב בישראל ובעולם הערבי בראי הקולנוע (סדרת קוויריות ולהט"ביות במזרח התיכון) [ון ליר, מקוון] 23.9.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0090806/

טרגדיה, דרמה או קומדיה: להט״ב בישראל ובעולם הערבי בראי הקולנוע

מפגש רביעי

בסדרת המפגשים: "הופה, פה זה לא אירופה": קוויריות ולהט"ביות במזרח התיכון

 

מכון ון ליר בירושלים בשיתוף "משכילע" מבית חברותא והאחווה הגאה שמחים להזמין לסדרת הרצאות על מגדר ומיניות במזרח התיכון בזיקה לעולם הקווירי והלהט"בי.

אומנם, בשנים האחרונות תחום זה מעורר עניין ציבורי ומחקרי, אך העיסוק בו בהקשר המזרח-תיכוני עדיין מועט, והקשר זה נותר במידה רבה חבוי מעינינו. במסגרת הסדרה נבקש לבחון סוגיות של קוויריות ולהט"ביות בחברות המזרח-תיכוניות, מנקודת מבט היסטורית ועכשווית כאחד, ובכך להאיר מעט את המציאות החברתית בחברות אלו ולתרום לשיח המתעורר בנושא.

השידור החי ילווה בכיתוביות בעברית.

 

בהשתתפות

ד"ר איריס פרוכטר-רונן, אוניברסיטת חיפה; הפורום לחשיבה אזורית

ד״ר עמי פומרנץ, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מנחה: ד"ר צמרת דפני-לוי, מכון ון ליר בירושלים

 

23.9.20, 20:00-18:00

https://bit.ly/3hVEkSy

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה