< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תאריך מתוקן // מפגש: אהבת גברים במזרח התיכון: מבט אל הספרות העות'מאנית (סדרת קוויריות ולהט"ביות במזרח התיכון) [ון ליר, מקוון] 16.9.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0090201/

אהבת גברים במזרח התיכון: מבט אל הספרות העות'מאנית
מפגש שלישי |
סדרת המפגשים
"הופה, פה זה לא אירופה": קוויריות ולהט"ביות במזרח התיכון

מכון ון ליר בירושלים בשיתוף "משכילע" מבית 'חברותא – הומואים דתיים' והאחווה הגאה שמחים להזמין לסדרת הרצאות על מגדר ומיניות במזרח התיכון בזיקה לעולם הקווירי והלהט"בי.
אומנם, בשנים האחרונות תחום זה מעורר עניין ציבורי ומחקרי, אך העיסוק בו בהקשר המזרח-תיכוני עדיין מועט, והקשר זה נותר במידה רבה חבוי מעינינו. במסגרת הסדרה נבקש לבחון סוגיות של קוויריות ולהט"ביות בחברות המזרח-תיכוניות, מנקודת מבט היסטורית ועכשווית כאחד, ובכך להאיר מעט את המציאות החברתית בחברות אלו ולתרום לשיח המתעורר בנושא.
אנו מודעות ומודעים היטב לעובדה שתכני הסדרה נוטים לעסוק בגברים, אולם הסדרה הזו אינה סדרת סיכום אלא סדרת פתיחה. גם בעבר וגם היום זכו אוכלוסיות מדוכאות כמו נשים וטרנס* לחשיפה ותיעוד מועטים, ותוצאות של דיכוי זה משפיעות על מושאי המחקר, ועל כן גם על תכני סדרה זו. אנו מלאי תקווה שהסדרה תתפתח לכדי מחקר מקיף על כלל האוכלוסייה הקווירית במזרח התיכון, ושהיא תביא אחריה סדרות המשך שיוקדשו במיוחד לאוכלוסיות אלה שלא נחקרו מספיק.
השידור החי ילווה בכיתוביות בעברית.

בהשתתפות
ד"ר אבנר וישניצר, אוניברסיטת תל אביב
מנחה: ד"ר צמרת דפני-לוי, מכון ון ליר בירושלים

https://bit.ly/2QCDxtE

16.9.20, 20:00-18:00 [ולא 23.9.20 כפי שנכתב בטעות בתחילה]

https://bit.ly/3jsg9eS

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה