< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: מחשבות על ידע ובערות: בעקבות לכתו של הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ [ון ליר, מקוון] 3.9.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0082720/

מחשבות על ידע ובערות: בעקבות לכתו של הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ
ערב דיון |
הרב עדין (אבן ישראל) שטיינזלץ היה מגדולי הדור ומענקי הרוח של זמננו. פועלו שילב עשייה עם מחשבה תיאורטית בשאלות של ידע, בערות וכוח, ובליבו ניצב הפרויקט ההיסטורי של ביאור התלמוד הבבלי ותרגומו לעברית. בדיון נשוחח על שאלות אלו בהקשריהן האינטלקטואליים והחברתיים, ונראה בהן פתח לשאלות רחבות יותר על היררכיות דתיות, מגדריות, פוליטיות ותרבותיות. נתבונן על מפעלו במבט פילוסופי, היסטורי ועכשווי, מתוך התייחסות לשינויים בגישה לידע ובהגבלות עליו בעולם היהודי ומחוצה לו.

בהשתתפות
פרופ' מיכל בר-אשר סיגל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' מעוז כהנא, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' יוסף שורץ, אוניברסיטת תל אביב
מנחה: עידו הררי, מכון ון ליר בירושלים

3.8.20, 21:00-19:00

https://bit.ly/31vBmOZ

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה