< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: הומוסקסואליות, תיאולוגיה ומעשה: שבתאי צבי ושאלת מיניותו [ון ליר, מקוון] 2.9.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0082700/

הומוסקסואליות, תיאולוגיה ומעשה: שבתאי צבי ושאלת מיניותו
מפגש ראשון | בסדרת המפגשים
"הופה, פה זה לא אירופה": קוויריות ולהט"ביות במזרח התיכון

מכון ון ליר בירושלים בשיתוף "משכילע" מבית חברותא והאחווה הגאה שמחים להזמין לסדרת הרצאות על מגדר ומיניות במזרח התיכון בזיקה לעולם הקווירי והלהט"בי.
אומנם, בשנים האחרונות תחום זה מעורר עניין ציבורי ומחקרי, אך העיסוק בו בהקשר המזרח-תיכוני עדיין מועט, והקשר זה נותר במידה רבה חבוי מעינינו. במסגרת הסדרה נבקש לבחון סוגיות של קוויריות ולהט"ביות בחברות המזרח-תיכוניות, מנקודת מבט היסטורית ועכשווית כאחד, ובכך להאיר מעט את המציאות החברתית בחברות אלו ולתרום לשיח המתעורר בנושא.

השידור החי ילווה בכיתוביות בעברית.

בהשתתפות
דניאל יונס, מכון ון ליר בירושלים; חברותא – הומואים דתיים
מנחה: ד"ר צמרת דפני-לוי, מכון ון ליר בירושלים

2.9.20, 18:00-19:00

https://bit.ly/2YwP95G

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה