< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: מסורות ריפוי וריפוי מסורתי: מקמיעות ועד התנגדות לחיסונים (סדרת דת ורפואה) [ירושלים / מקוון] 1.9.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0082621/

המפגש הרביעי בסדרה יוקדש לרפואה עממית. חוקרי יהדות של תימן המודרנית ושל אירופה בראשית העת החדשה ידונו יחד עם היועץ המשפטי של משרד הבריאות על מקומה של האמונה העממית בעולם הרפואה. ננסה להבין מהו היחס של הממסדים הרבני והרפואי
למגוון של פרקטיקות שבשולי הממסד ונדבר על הכחשת חיסונים, מאגיה, קנאביס ועוד.

מרצים:
ד"ר נמרוד זינגר, מכללת אחווה והמכללה לחינוך ע"ש קיי
בעלי השם: מקובלים והעולם הרפואי בעת החדשה המוקדמת

ד"ר תום פוגל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
רפואה עממית בתימן, בין יהודים ומוסלמים

עו”ד אורי שוורץ, היועץ המשפטי, משרד הבריאות
יחס מודרני לגישות מסורתיות – שלושה מקרי בוחן

1.9.20, 21:00-19,30

https://zoom.us/j/98260085251

מפרסם ההודעה
אנבלה אספרנסה anabella.esperanza@mail.huji.ac.il
כתובת מלאה
בית הנסן, גדליהו אלון 14, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה