אירוע // מפגש: שיג ושיח: מה צופן העתיד ליחסי ישראל והפלסטינים (פיטר ביינארט) [מינרבה שלטון החוק, חיפה // מקוון] 26.8.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0082228/

Twenty Five Years since Oslo: Contemporary Forms of Governance, Control and Resistance in Israel and Palestine

מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון, אוניברסיטת חיפה. הקישור לאירוע ופרטים נוספים מופיעים בכתובת הבאה: https://minervaextremelaw.haifa.ac.il/index.php/en/32-center-events/390-webinar-with-peter-beinart

26.8.20, 18:00-16:00

Following our Webinar: "Twenty Five Years since Oslo: Contemporary Forms of Governance, Control and Resistance in Israel and Palestine", and an opinion by Peter Beinart published in the New York Times, July 8, 2020 titled: "I No Longer Believe in a Jewish State", we will have an open discussion with Mr. Beinart on Futures for Israel and Palestine.

More details and a link to zoom will be available on our website:
https://minervaextremelaw.haifa.ac.il/index.php/en/32-center-events/390-webinar-with-peter-beinart

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה