< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת // ערב עיון: לוק והפילוסופיה המודרנית [ון ליר ירושלים / מקוון] 15.9.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0082224/

לוק והפילוסופיה המודרנית

ערב דיון | 

לרגל תרגום חדש של הספר

מסה על שכל האדם

מאת ג'ון לוק

הפילוסוף האנגלי ג'ון לוק (1632–1704) נמנה, לכל הדעות, עם אבותיו הרוחניים של העולם המודרני. לרעיונות שפיתח בכתביו הפוליטיים נודע תפקיד מכריע בעיצוב שיח הזכויות ומושג הסובלנות החקוקים בתשתית הסדר הליברלי. ואולם, למרות חשיבותם הכבירה של הרעיונות האלה, פסגת הגותו של ג'ון לוק היא ללא ספק החיבור הגדול מסה על שכל האדם, שראה אור ב-1689. בחיבור קאנוני זה, שנכתב בהשראת ההישגים המדעיים פורצי הדרך של התקופה, מתנער לוק הן מן המסורת הסכולסטית של ימי הביניים והן מן הרציונליזם האירופי של דקארט וממשיכי דרכו, ומציע כנגדם צורת חשיבה חדשה ומהפכנית, המבקשת לבסס את הידע האנושי על הניסיון לבדו: אמפיריציזם.

בהשתתפות

יו"ר: אסף שגיב, המרכז האקדמי שלם

פרופ' ימימה בן-מנחם, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' יקיר לוין, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' דוד הד, האוניברסיטה העברית בירושלים

15.9.20, 20:00-18:00

https://bit.ly/34fayUW

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה