< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת // השקת ספר: היום שבו התערערו חוקי בראשית: הכרוניקה המופלאה של הכיבוש הצרפתי במצרים על פי אלג'ברתי מאת עבד אלרחמן אלג'ברתי [ון ליר / מקוון] 13.9.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0082223/

ערב השקה |

סדרת מכּתוּבּ مكتوب גאה להזמינך לערב ההשקה של הספר

היום שבו התערערו חוקי בראשית:

הכרוניקה המופלאה של הכיבוש הצרפתי במצרים על פי אלג'ברתי

מאת עבד אלרחמן אלג'ברתי

מערבית: עמנואל קופלביץ

צוות תרגום ועריכה: איאד ברגותי, תמי צרפתי, אבי רובין, יונתן מנדל

(הוצאת ידיעות ספרים ומכון ון ליר בירושלים, 2020)

היום שבו התערערו חוקי בראשית הוא כרוניקה מופלאה של שנות הכיבוש הצרפתי במצרים (1798 — 1801). המחבר, עבד אלרחמן אלג'ברתי (1753 — 1825), נחשב היום להיסטוריון החשוב ביותר של התקופה המודרנית במצרים. כאשר הכוחות הצרפתיים בפיקודו של הגנרל נפוליאון בונפארט נחתו במצרים, ב- 1 ביולי 1798 , היה אלג'ברתי בן 45 , והוא ניגש מייד למלאכת הכתיבה. ספרו מציג תיעוד כרונולוגי ייחודי ומפעים של השתלשלות העניינים מנקודת מבט ערבית.

בהשתתפות

דברי פתיחה: פרופ' יהודה שנהב-שהרבני, עורך ראשי, סדרת מכּתוּבּ; מכון ון ליר בירושלים

יו"ר: ד"ר יונתן מנדל, מכון ון ליר בירושלים; המחלקה ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דוברים:

ד"ר תמי צרפתי, היסטוריונית, מתמחה בהיסטוריה של צרפת במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה

ד"ר עאדל מנאע, היסטוריון, מתמחה בתולדות פלסטין; מכון ון ליר בירושלים

פרופ' אבי רובין, המחלקה ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

13.9.20, 20:00-18:00

https://bit.ly/2CKKXb2

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה