אירוע // סדנה: רעיונות על ראיונות בזמן קורונה: תיעוד בעל פה ואתגרי הזום [מקוון] 6.9.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0081811/

המדור לתיעוד בעל פה, מכון המחקר ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן,
האגודה הישראלית לתיעוד בעל פה (ILOHA)

מזמינים לסדנת השתלמות בנושא:

רעיונות על ראיונות בזמן קורונה: תיעוד בעל פה ואתגרי הזום

שיתקיים ביום ראשון י"ז באלול תש"ף – 6 בספטמבר 2020
בשעה 18:00 בזום

ברכות: פרופ' עמוס גולדברג, ראש מכון המחקר ליהדות זמננו
ד"ר שרון ליבנה, מנהלת אקדמית של המדור לתיעוד בעל פה

שרון רפפורט: זום בימי קורונה: פרויקט 19COVID- עם מרואיינים בניו יורק ובלונדון
אפרים רונן: הנחיות לשימוש בזום לריאיון אפקטיבי ובלתי אמצעי
איילה ונגרוביץ פלר: תוכנית מנהרת הזמן, המכללה האקדמית בית ברל, ראיונות בתחומי חינוך וחברה בצל הקורונה.

מנחה: ד"ר מרגלית בז'רנו, האגודה הישראלית לתיעוד בעל פה

נא להירשם במייל j-ronen@zahav.net.il או margalit.bejarano@mail.huji.ac.il וקישור לזום יישלח בסמוך למועד.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה