< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת // שיחה: שפה מחוץ למקומה: אוריינטליזם, מודיעין והערבית בישראל (יונתן מנדל, איאד ברגותי) [מכון ון ליר, מקוון] 8.9.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0081701/

שפה מחוץ למקומה: אוריינטליזם, מודיעין והערבית בישראל
שיחה |
הסופר איאד ברגותי משוחח עם ד”ר יונתן מנדל על ספרו החדש

ערבית היא השפה המדוברת הקרובה לעברית. היא שפת המזרח התיכון, שפת הפלסטינים בארץ, ושפת המורשת של כמעט מחצית מהיהודים בישראל. זאת ועוד, הערבית הייתה שפה רשמית בישראל במשך שבעה עשורים, והיא מקצוע חובה בבתי הספר. אף על פי כן, בקרב היהודים בישראל שוררת בורות מוחלטת בכל הנוגע לערבית: רובם אינם מבינים ואינם דוברים את השפה. שפת האזור הוחלפה בידי “הערבית הישראלית”, סוׂציוׂלֵקְט המיועד ליהודים בלבד, שמבטא את מרחק הביטחון שבין לומדי הערבית – ובעצם בין החברה היהודית בישראל – לבין העולם הערבי. כיצד נוצר המצב האנומלי הזה?

הספר מוקדש לבחינת השאלה הזאת. הוא מתחקה על התפתחות הוראת הערבית בארץ במאה השנים האחרונות. הספר חושף שני צירים שסביבם התעצבו לימודי הערבית בארץ: הראשון הוא הגישה הפילולוגית-דקדוקית להוראת השפה; והשני הוא הקשר המודיעיני, שנוצר בצל הסכסוך הישראלי-ערבי, ושבמסגרתו התגבשו רשתות אזרחיות-ביטחוניות בשדה הוראת הערבית. זהו הספר הראשון שמנתח את ההיסטוריה החברתית והפוליטית של הוראת הערבית בישראל. הוא עומד על הדיאלקטיקה שלה, המאופיינת בתנועה בין שיח של שלום לשיח של ביטחון, ומראה כיצד שני סוגי השיח – הסותרים לכאורה – משלימים זה את זה כבמעגל קסמים. כך נוצר מצב שבו לימודי הערבית אינם מקרבים בין לומדי השפה לדובריה, אלא תורמים דווקא להפרדה ולהרחקה ביניהם. (הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד)

ד”ר יונתו מנדל הוא מרצה בכיר במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ועורך משנה של סדרת מכּתוּבּ مكتوب במכון ון ליר בירושלים.

https://bit.ly/31MkL8h

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added