< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // יום עיון: ארכיונים ומדעי הרוח הדיגיטליים - לזכר גאורג ואסתר הרליץ [מקוון] 9.9.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0081501/

האיגוד הישראלי לארכיונאות ומידע מזמין ליום עיון:

ארכיונים ומדעי הרוח הדיגיטליים

לזכר ד”ר גיאורג הרליץ וגב’ אסתר הרליץ

 

יום העיון יתקיים ביום ד’, כ’ אלול ה’תש”פ, 9 בספטמבר 2020,

עקב משבר הקורונה יום העיון ייערך באופן מקוון בלבד, באמצעות תכנת ‘זום’,

בין השעות 9:15 – 13:30.

תינתן אפשרות לשאלות של המשתתפים באמצעות צ’ט. לא ניתן לקיים התכתבויות פרטיות בין המשתתפים – רק מול האחראים ליום העיון!

יש להירשם מראש ליום העיון בקישורית זו. הקישור לזום יישלח לדוא”ל שלך עם השלמת ההרשמה. ניתן להירשם עד ה-8/9/2020.

לפרטי יום העיון באתר האיגוד – הקישו כאן.

 

בתכנית:

 

9:15 – 9:30 – ברכות

מר דודו אמיתי, יו”ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע

 

9:30 – 11:00 – מושב ראשון – מבוא למדעי הרוח הדיגיטליים

יו”ר: רחל משרתי, הספרייה הלאומית וחברת הנהלת האיגוד

ארכיון המדינה – עם הפנים לעתיד

גב’ רותי אברמוביץ, גנזת המדינה

לעבר חזון משותף: מדעי הרוח הדיגיטליים בישראל

פרופ’ ליאת קוזמא, האוניברסיטה העברית והאקדמיה הצעירה הישראלית

מדעי הרוח הדיגיטליים – קטלוג ארכיון כמקרה בוחן

ד”ר יעל נצר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב וגב’ רוז פלדמן, העמותה למחקר גנאלוגי בישראל

ציון שמות הזוכים בפרס הרליץ, תש”פ (2020)

גב’ נוני ירון, ארכיון פתח-תקוה וחברת הנהלת האיגוד

 

11:00 – 11:45 – הפסקה

 

11:45 – 13:30 – מושב שני: מדעי הרוח הדיגיטליים וארכיונים

יו”ר: הדס אביבי, מנהלת ארכיון רחובות וחברת הנהלת האיגוד

דיגיטציה בין הארכיון לאקדמיה

ד”ר סיני רוסינק, אוניברסיטת חיפה, וד”ר עינת רובינשטיין, האוניברסיטה העברית

דוגמאות לארכיונים דיגיטליים קהילתיים

ד”ר שולי לינדר ירקוני, ארכיון חיפה

קיטלוג-המונים בארכיון הדיגיטלי של מכון עקבות

נעה כהן, מכון עקבות

לתת פנים לנופלים – מצילים לוחמים מאלמוניות

גב’ דורית פרי, ארגון לתת פנים לנופלים

 

לפרטים נוספים אפשר לפנות בדוא”ל אל: Publications.aia@gmail.com;

educationcommittee.aia@gmail.com

https://www.archives.org.il/cgi-webaxy/item?709

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added