< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // מפגשים מוקלטים: סמינר המחקר של מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות [אונ תל אביב], אביב 2020

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0080700/

סמינר המחקר של מכון כהן מהווה במה לדיון מגוון ומחקר פורה בתחומים השונים שבהם עוסקים אנשי המכון. המרצים בסמינר כוללים תלמידי מחקר, חברי סגל, עמית בתר-דוקטורט ומרצים אורחים מאוניברסיטאות שונות בארץ ובעולם. הסמינר מתקיים מדי שבוע בימי שני, בשעה 18:00 בבניין גילמן, חדר 449, והינו פתוח לקהל הרחב. כמחצית מפגישות הסמינר נערכות בעברית והשאר נערכות באנגלית.

עמוס מוריס רייך, לקראת היסטוריה פוליטית של דימוי היהודי, 9.3.20

מנואל טרכטנברג, מיקי פלד, שאול קציר, מחשבות בעקבות משבר הקורונה על גלובליזציה,צמיחה ושוויון
23.3.20

יעקב גארב, נדב דוידוביץ, דן ימין. מנחה: אהוד לם.הבסיס האמפירי והאפיסטימי של המודלים האפידמיולוגים בדבר מחלת הקורונה 30.3.20

יחיאל בר אילן, דוד הד, זוהר לדרמן, אפרת רם-טיקטין. מנחה: סנאית גיסיס, מכון כהןטריאז׳ (תהליך קביעת סדר העדיפויות לטיפול בחולים) בעתות חרום, על ההיבטים האתיים והרפואיים הקשורים בו6.4.20

מירי שפר-מוסינזון, נעמה כהן-הנגבי, אמיר טייכר, ידע רפואי והתמודדות עם מגפות מהמאה ה-14 למאה ה-1920.4.20

עינת אלבין, יצחק (יאני) נבו, הילה דיין, לין חלוזין-דברתתידה של האוניברסיטה: “לפני” ו”אחרי” משבר הקורונה?4.5.20

שי לביא, אהוד לם ויובל קרמניצר
מצב החרום בין הבריאותי לפוליטי11.5.20

חיים דעואל לוסקי, עדי אופיר וחווה יבלונקה
מחשבות על האדם והחי בעקבות המגיפה
18.5.20

עודד רבינוביץ ורז חן-מוריסעולם הספרות והמצאת המהפכה המדעית בצרפת של לואי הארבעה עשר25.5.20

גיל אייל, מיכל רז וטל ארבל
המגפה ומשבר המומחיות 1.6.20

רועי קוזלובסקי
נופי עלות-תועלת: ההסטוריה הטכנו-פוליטית של פרויקט האיילון
 8.6.20

שאול קציר
המצאות מקבילות ותהליכי חדשנות מדעית – טכנולוגית 15.6.20

נגה שלומי, זוכת פרס פונקנשטיין תש”פ
ה-טקווינום סניטטיס: פרקטיקות של איסוף והצגה של ידע רפואי בין ימי הביניים לרנסא נס22.6.20

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added