< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // יום עיון: עריכת טקסטים ועיבודם: לא רק תקניות - היבטים לשוניים, רטוריים, תרבותיים ואתיים במעשה העריכה [מקוון] 18.8.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0080500/

יום העיון מיועד לעורכים, למתרגמים ולאוהבי הלשון והספר. בתוכנית 4 מושבים:
(1) התאוריה במפגש עם המעשה;
(2) הטקסט הספרותי – היבטים של עריכה ושל תרפיה;
(3) עיבוד טקסטים – היבטים תרבותיים ואתיים;
(4) שיח מורים ובוגרים: חוויות ולבטים מחדר העבודה.

מקוון. ההרשמה באתר מכללת ליפשיץ: www.lif.ac.il

18.8.20, 14:00-10:00

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה