< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: דת ואמונה בבתי חולים ובמוסדות ריפוי (סדרת בין דת לרפואה) [ירושלים/מקוון] 4.8.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0072927/

פרופ' מירי שפר-מוסנזון, ראשת בית הספר
להיסטוריה, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר יונתן רובין, אוניברסיטת בר אילן
ד”ר לימור מינץ-מנור, ״המרכז הרפואי הדסה״ עין
כרם
ד”ר רבקה קרפלוס, קופות החולים מכבי ולאומית

דת ואמונה נוכחות בין כתליהם של בתי החולים – נוצריים, מוסלמיים
ויהודיים – בעבר כמו גם בהווה.
במפגש ישוחחו היסטוריונים של בתי החולים הצלבניים והעות'מאניים עם
מי שעוסקות ברפואה בבתי חולים היום – נברר מה תפקיד האמונה
באינטראקציה בין המטפל למטופל, מה מקומה של האמונה בעולמו של
החולה ובעולמו של המטפל ומהו תפקידו הדתי של מוסד בית החולים.

4.8.20, 21:00-19,30

https://zoom.us/j/97476792812

מפרסם ההודעה
אנבלה אספרנסה anabella.esperanza@mail.huji.ac.il
כתובת מלאה
בית הנסן, גדליהו אלון 14, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה