< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הודעה שנייה // מפגש: בין טרואר לטריטוריה – יין, אוכל וגבולות (סדרה: שמים הכל על השולחן) [ון ליר / מקוון] 18.8.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0072922/

/בשנים האחרונות הולכת ומיטשטשת ההפרדה בין תעשיות האוכל והיין משני צידי הקו הירוק. כיצד מבטא האוכל את המתח בין הטרואר כמרחב איכות לבין הטריטוריה כמרחב פוליטי? כיצד משפיעה תנועת החרם על תעשיית היין? על הטרואר בין גסטרו-פוליטיקה לגסטרו-דיפלומטיה.

יו”ר: מנחה: דניאל מונטרסקו

LIVE בפייסבוק ובאתר המכון

מפגש שישי

בסדרת מפגשים על אוכל ופוליטיקה

שמים הכול על השולחן: המטבח הפלסטיני והישראלי על קרש החיתוך

השידור החי ילווה בכתוביות בעברית

 

שפים, ייננים, חוקרות וחוקרים ערבים ויהודים מדברים על אוכל ופוליטיקה במטבח.

עד כה לא התקיים דיון פתוח וביקורתי בסוגיות הפוליטיות העומדות בבסיס השדה הקולינרי בארץ.

סדרת המפגשים יוצאת מנקודת הנחה שהמטבח המקומי מושפע בהכרח מהמאבק על הגדרת זהות לאומית, על ניכוס תרבותי ועל ייצוג מגדרי.

הצטרפו אלינו לשולחן עגול המפגיש בין אוכל למחשבה, הלכה למעשה.

צוות ההיגוי: פרופ׳ דניאל מונטרסקו, עומר עילואן, יאיר יוספי, נועה ברגר, בסמה פאהום, גל בן משה

18.8.20, 21:00-18:00

https://bit.ly/2Zx34IW

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added