< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: בחזרה לשורשים? לקטות, זני מורשת ואוכל אורגני (סדרה: שמים הכל על השולחן) [ון ליר / מקוון] 4.8.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0072828/

מפגש חמישי
בסדרת מפגשים על אוכל ופוליטיקה
שמים הכול על השולחן: המטבח הפלסטיני והישראלי על קרש החיתוך

החזרה אל האוכל הטבעי, האורגני או ה"בלדי" היא מגמה גלובלית הקשורה בסוגיות של מקומיוּת, קיימות והתנגדות לתעשיות מזון מזהמות. בארץ המריבה, "החזרה אל הטבע" מושרשת בשאלות תרבותיות ופוליטיות, בהן שאלות הקשורות לגבולות טריטוריאליים ולתביעת בעלות על המקום. היכן ממוקם העניין בלקטות בטווח שבין ההגנה על הטבע ובין שימור המסורת? כיצד תחום האוכל, תעשיית המסעדנות וענף החקלאות מתמודדים עם שאלות אתיות וחוקיות הנוגעות לזרעי מורשת ולמזון בר קיימא?

השידור החי ילווה בכתוביות בעברית

שפים, ייננים, חוקרות וחוקרים ערבים ויהודים מדברים על אוכל ופוליטיקה במטבח.
עד כה לא התקיים דיון פתוח וביקורתי בסוגיות הפוליטיות העומדות בבסיס השדה הקולינרי בארץ.
סדרת המפגשים יוצאת מנקודת הנחה שהמטבח המקומי מושפע בהכרח מהמאבק על הגדרת זהות לאומית, על ניכוס תרבותי ועל ייצוג מגדרי.

הצטרפו אלינו לשולחן עגול המפגיש בין אוכל למחשבה, הלכה למעשה.

צוות ההיגוי: פרופ׳ דניאל מונטרסקו, עומר עילואן, יאיר יוספי, נועה ברגר, בסמה פאהום, גל בן משה

LIVE בפייסבוק ובאתר המכון

https://bit.ly/3giFOVQ

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה