< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: מגעים בין תרבויות הומור, פולקלור, לשון וזיכרון במחקריה של ד"ר נינה פינטו־אבקסיס [יד בן צבי / מקוון] 21.7.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0071414/

במלאת שנה למותה בטרם עת של ד"ר נינה פינטו־אבקסיס ז"ל,
יוקדש המפגש לעבודתה ולספרהּ טיטואן – אתר של מגעים בין תרבויות העתיד
להופיע בהוצאת מכון בן־צבי.

המפגש יתקיים ביום שלישי, 21 ביולי 2020 , בשעות 19:00-17:00 .

במפגש יתארחו שני דוברים:
פרופ' גלית חזן־רוקם, אשר תתמקד בהיבט המקצועי של חקר הפולקלור בעבודתה
של נינה תלמידתהּ, ובמה שיש ללמוד עליו בהקשרי מחקר פנים־דיסציפלינאריים
ובין־דיסציפלינאריים.
ד"ר דוד גדג', עמיתהּ וחברהּ של נינה, שידבר על ספרהּ החדש. דוד יתמקד בהיבטים
היסטוריים־תרבותיים בעבודתה של ד"ר נינה פינטו־אבקסיס ובמיוחד בפרק סיכום
הספר שכתבה בסיועו בשבועות האחרונים לחייה.
אחרי ההרצאות יתקיים דיון בהשתתפות חברי קדמתה.

https://act.ybz.org.il/he/nina-pinto-abecasis

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה