< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: פיקוח נפש - משפט, אמונה ורפואה (סדרת בין דת לרפואה) [מקוון] 21.7.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0071413/

האירוע הוא המפגש השני בסדרה "בין דת ולרפואה: מפגשים היסטוריים ועכשוויים".

היכן החוק הדתי והפרקטיקה הרפואית נפגשים, מתנגשים או מתחרים? מפגש בין שלוש נקודות מבט על המתח בין השניים.

ד"ר חמזה חמזה, קאדי בבית הדין השרעי בעכו
פרופ' יוסי ציגלר, בית הספר להיסטוריה, אוניברסיטת חיפה
עו"ד טליה אגמון, הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

קישור

בזום: https://zoom.us/j/92565180696

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה