< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: לחקור נשים במזרח התיכון סוגיות חברתיות, תרבותיות ופוליטיות בהיסטוריה של המרחב [מקוון] 15.7.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0070704/

08:50 ברכות: שרון מפציר, פורום היסטוריוניות

מושב ראשון: נשים במסגרת פרופסיונלית של יחסי כוח
יו"ר ומגיב: גדי אלגזי, אוניברסיטת תל אביב

אדם ענבוסי, האוניברסיטה העברית בירושלים
מרכז הבריאות באקה אלע׳רביה בשנות הממשל הצבאי כמרחב של מפגש, היכרות ופוליטיקה

באנה שגרי, האוניברסיטה העברית בירושלים
זרות מבפנים: עורכות דין פלסטיניות בישראל, הנאבקות לקידום זכויות אדם וזכויות נשים

בני נוריאלי וליאת קוזמא, האוניברסיטה העברית בירושלים
"למה לא תלכי לבית הספר לאחיות?": מגדר בבית הספר לרפואה באוניברסיטה העברית, 1970-1950

10:30 הפסקה

10:45
מושב שני: דת, משפט ומעמד
יו"ר ומגיב: מיכאיל קרייני, האוניברסיטה העברית בירושלים

קרן אבו הרשקוביץ, האוניברסיטה הפתוחה
נשים מאסלמות ונשים מתאסלמות

שאדן סלים, אוניברסיטת חיפה
אלימות כלכלית בין בני זוג במגזר הערבי-המוסלמי במדינת ישראל כפי שהיא משתקפת בפסיקת בתי הדין השרעיים

קארין כרמית יפת ועידו שחר, אוניברסיטת חיפה
גרושות מאזרחות: נשים פלסטיניות נוצריות בין המדינה היהודית ובין הכנסייה

12:15 הפסקה

12:45 מושב שלישי: מקורות אישיים ומקורות חומריים מספרים על זהות
יו"ר ומגיבה: יאלי השש, מכללת אור יהודה

שרונה זילברשטיין, אוניברסיטת חיפה
נרטיבים מצולמים של הגירת יהודי מצרים 1970-1945: אלבומי משפחה כמקור
היסטורי-תרבותי

גילי טופר-טייב, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הדרך אל השוק – אוכל, תנועה (mobility) וחופש

אבישג בן שלום, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
לאורה פאפו "בוכוריטה" – בין מסורת למודרנה ופמיניזם בין שתי מלחמות העולם

14:15 הפסקה

14:30 מושב רביעי: התנגדות וחתרנות מול תכתיבי זהות פטריארכליים
יו"ר ומגיבה: שרי אהרוני, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הדר פלדמן סמט והג'ר אסרא אלמאס, אוניברסיטת הרווארד ואוניברסיטת שהיר, איסטנבול
זכרונות בין-דוריים על נשים שבתאיות בחברה העות'מאנית המאוחרת

חנה ספרן ודליה זק"ש, מרכז מחקר פמיניסטי אשה לאשה
בשולי התודעה: תנועות מחאה ושלום של נשים בישראל משנות ה-80 ואילך

סלוא עלינאת, האוניברסיטה הפתוחה
הפוליטיקה של ההתגרות: רבאט נשי אסלאמי במסגד אל-אקצא בירושלים

סיום משוער בשעה 16:00

https://www.publicators.com/app/dms.asp?ms_id=26104

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה