< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: היכרות עם תוכנית הלימודים החדשה לתואר מוסמך במדע המדינה: מגמת משפט, ממשל וחברה [העברית, ירושלים / מקוון] 6.7.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0070501/

שלום לכולם,

בשנת הלימודים הקרובה (תשפ"א) תפתח במחלקה למדע המדינה של האוניברסיטה העברית בירושלים תוכנית לימודים חדשה וייחודית לתואר מוסמך (לא מחקרי) בשיתוף הפקולטה למשפטים: מגמת משפט, ממשל וחברה.

תוכנית הלימודים מיועדת עבור בוגרי תואר ראשון במדע המדינה, המבקשים להרחיב את הדעת בתחומי המשפט, הפוליטיקה והחברה בישראל, והיא פתוחה גם עבור בוגרי תואר ראשון במדעי החברה ובפקולטות נוספות (כולל משפטים ורוח). מתקבלים ללא תואר במדע המדינה ידרשו להירשם לקורסי השלמה על פי הרקעים האקדמיים שלהם.  

מפגש זום למתעניינים/ות יתקיים ביום שני, 6.7.20, בשעה 12:00:

https://huji.zoom.us/j/97525039141?pwd=NlY2SmtPZktnMXd2MUI0N215bks3QT09

 

לבירור פרטים נוספים ניתן לפנות ל:

פרופ' דן אבנון, ראש המגמה: dan.avnon@mail.huji.ac.il

עו"ד אופיר חדד, רכז אקדמי: ofir.hadad@mail.huji.ac.il

נעה בן עוקבי, מנהלנית מוסמך: noabenu@savion.huji.ac.il 

אתר המחלקה:  https://politics.huji.ac.il/

פרטי רישום למגמה: http://info.huji.ac.il/node/1668

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה