אירוע // ערב עיון: מיתוסים בארכיאולוגיה של ירושלים [מקוון] 8.7.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0070404/

ערב עיון המוקדש למיתוסים והנחות מחקר במחקר הארכיאולוגי של ירושלים. נבחן כיצד האקסיומות בעבר ובהווה השפיעו על כיווני המחקר. ההרצאות והדיונים יתנהלו בעברית ובאנגלית. בין הנושאים: כיצד השפיעו החיפושים אחר אוצרות המקדש על המחקר? כיצד מיתוסים של חוקרים באירופה במאה ה-19 זירזו דווקא את המשלחות בשטח? מהי מידת הזהירות הנדרשת בהסתמכות על מחקרי עבר בארכיאולוגיה של ירושלים? כיצד והאם אפשר לחלוק על ההנחות הכי מקובלות במחקר כיום (כמו זיקה בין המפולות לרגלי הר הבית להרס שגרמו הרומאים) ?

8.7.20
20:00 – 22:30

https://archmyth.eventbrite.com/

http://israelincolor.com/pdf/jermythconf.pdf