< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: טרוּאר עירוני? יפו, תל אביב, נצרת וחיפה (סדרה: שמים הכל על השולחן) [ון ליר / מקוון] 14.7.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0070307/

טרוּאר עירוני? יפו, תל אביב, נצרת וחיפה
מפגש שלישי
בסדרת מפגשים על אוכל ופוליטיקה

שמים הכול על השולחן: המטבח הפלסטיני והישראלי על קרש החיתוך
מושג הטֵרוּאר, או ״טעם המקום״, מתייחס באופן מסורתי לאזורים כפריים, המשתלבים בשיח הקולינרי על אזוריות (מטבח ים-תיכוני, שאמי, גלילי). מה קורה ל״אותנטיות״ ול״מקומיות״ של האוכל במעבר מהכפר אל העיר המנוכרת? האם המרחב העירוני הפלורליסטי מזמן שיתוף פעולה שאינו מתאפשר במקומות אחרים? האם גם הטעם עובר ג’נטריפיקציה?

השידור החי ילווה בכתוביות בעברית

שפים, ייננים, חוקרות וחוקרים ערבים ויהודים מדברים על אוכל ופוליטיקה במטבח.
עד כה לא התקיים דיון פתוח וביקורתי בסוגיות הפוליטיות העומדות בבסיס השדה הקולינרי בארץ.
סדרת המפגשים יוצאת מנקודת הנחה שהמטבח המקומי מושפע בהכרח מהמאבק על הגדרת זהות לאומית, על ניכוס תרבותי ועל ייצוג מגדרי.
הצטרפו אלינו לשולחן עגול המפגיש בין אוכל למחשבה, הלכה למעשה.
צוות ההיגוי: פרופ׳ דניאל מונטרסקו, עומר עילואן, יאיר יוספי, נועה ברגר, בסמה פאהום, גל בן משה

14.7.20
19:00 – 21:00

https://bit.ly/2BZcPqQ

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added