< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: תיק פתוח: שיחה על העיון במסמכי הארכיון של משטרת ישראל [מקוון] 19.7.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0063003/

מאז הקמת המדינה, היו השוטרות והשוטרים מעורבים בכל האירועים המרכזיים והתהליכים המשמעותיים בתולדותיה. משום כך, כוללים תיקי המשטרה, השמורים בארכיון המדינה, מסמכים השופכים אור על ההיסטוריה של החברה בישראל, מנקודת מבט שלרוב אינה מוכרת במחקר.

חוקרות, חוקרים, עובדות ועובדי ארכיונים מוזמנות ומוזמנים להשתתף בשיחה מקוונת עם אנשי צוות בית המורשת, האמונים על חשיפת מסמכי המשטרה לעיון. בשיחה נציג דוגמאות לנושאים הקיימים בתיקים ונסקור את אופן העבודה מולנו, לצורך עיון בהם.

ההשתתפות בשיחה אינה כרוכה בעלות. מספר המקומות מוגבל, ההשתתפות תתאפשר לחוקרים (תלמידי תואר שלישי ואנשי סגל) ולעובדי ארכיון. במידה והביקוש יצדיק זאת, נשקול לערוך אירוע נוסף בעתיד.

השיחה תערך באפליקציית ZOOM ביום א’, כ”ז תמוז תש”ף, 19.7.2020 בשעה 20:00.

https://www.policemuseum.org.il/he/open_file/

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added